You are currently viewing Narodowe Czytanie Pisma Świętego

Narodowe Czytanie Pisma Świętego

W Niedzielę Biblijną, przypadającą w dniu 23 kwietnia, w całej Polsce miało miejsce Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Po raz siódmy w polskich kościołach wierni mogli usłyszeć fragmenty Ewangelii, czytane z reguły przez osoby świeckie. W tym roku czytane były fragmenty Ewangelii wg św. Jana, mające pokazać, czym jest kościół:
 Ja jestem prawdziwym krzewem winnym,
a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia.
Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina,
a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy.
Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was.
Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was.
Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami.
Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity,
ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.
                                                             ( J 15,1-5)
Parafia katedralna dołączyła do Narodowego Czytania Pisma Świętego. Wybrane fragmenty Ewangelii wg św. Jana  czytali Stanisław Kurdybacha, Marcin Gawlikowski  i Ryszard Czepulonis. Słowo wstępne, prowadzenia i podsumowanie naszego parafialnego czytania Pisma Świętego wygłosił ks. Adam Palka.
Zachęcamy do czytania Pisma Świętego. Niech  nam posłuży jako przedmiot medytacji w codziennej modlitwie i w rachunku sumienia  przez cały rok. Niech będzie dla nas światłem i mocą na drodze naszego osobistego życia!

Teks i zdjęcia: rc