You are currently viewing Historyczne posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Historyczne posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej

W dniu 8 listopada 2023 roku miało miejsce w naszej parafii historyczne wydarzenie – po raz pierwszy zebrała się nowo powołana Parafialna Rada Duszpasterska. Jej pierwsze zebranie miało charakter proceduralny, na którym dokonano ,między innymi, wyboru Sekretarza Rady. W tajnym głosowaniu został nim wybrany Pan Ryszard Czepulonis. Ponadto członkowie Rady wypełnili także dokumenty związane z działalnością w Radzie, a które są wymagane z tytułu ustawy o ochronie danych osobowych. Zebrani ustalili, że posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej będą się odbywały w każdy pierwszy czwartek miesiąca, po Mszy św. o godz. 19.00.
Rada Parafialna jest wspólnotą ludzi jednej wiary,  stawiających sobie za cel działanie na rzecz dobra parafii i obejmuje swoją działalnością całość życia parafialnego, niosąc pomoc swojemu proboszczowi. Wszystkie kierunki działalności Rady Parafialnej mają za zadanie rozwijanie chrześcijańskiego życia, niesienie bezinteresownej, wzajemnej  pomocy. Wykonanie tych zadań wymaga od członków Rady Parafialnej dużej dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej. Skład naszej Parafialnej Rady Duszpasterskiej daje nadzieję na takie działanie.