You are currently viewing Wypominki – modlitwa Kościoła za zmarłych.

Wypominki – modlitwa Kościoła za zmarłych.

Zbliża się listopad, a z nim uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, obchodzony 2 listopada. Jest to dzień, w którym modlimy się za dusze oczekujące w czyśćcu na ostateczne spotkanie z Panem Bogiem. Kościół przypomina nam o nich i zaprasza do modlitwy wypominkowej za zmarłych. Jan Paweł II nauczał: Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba. Swoim przykładem uczmy kolejne pokolenia modlitwy za zmarłych, aby potrafiły modlić się za nas, już po naszym odejściu do domu Ojca. W wypominkach wspominamy i modlimy się za zmarłych z naszych rodzin, za rodziców, współmałżonków, krewnych i przyjaciół. W czasie nabożeństwa odczytywane są imiona i nazwiska zmarłych, połączone z modlitwą. W ten sposób wyrażamy wiarę, że imiona naszych bliskich zmarłych zapisane są w Bożej Księdze Życia.  Katechizm Kościoła uczy nas, że ostatnim uczynkiem miłosierdzia co do duszy jest modlitwa za tych, którzy zakończyli już doczesne pielgrzymowanie. Dusze ich mogą potrzebować naszej modlitwy, by pomóc im w ich zbawieniu. Wypominki to tradycyjna modlitwa Kościoła za tych, którzy zmarli pojednani z Bogiem, ale muszą jeszcze odpokutować za swoje grzechy w czyśćcu. Kościół wierzy, że nasza pamięć o nich – dzięki wypominkom – może skrócić im cierpienia i przyspieszyć spotkanie z Bogiem w niebie. Przez tę modlitwę wyrażamy naszą miłość i odpowiedzialność za zmarłych. To także swoista spłata długu wobec tych, którzy uczyli nas modlitwy oraz miłości do Pana Boga, Kościoła Świętego.
Módlmy się za naszych zmarłych, niech obok zewnętrznych wyrazów naszej miłości i pamięci obecny będzie także aspekt duchowy – modlitwa, która nie jest widoczna dla oczu ciała, ale pomocna potrzebującej duszy.
Od środy, 1 listopada zapraszamy na nabożeństwa wypominkowe: w dni powszednie o godz. 17.30, w soboty i niedziele o godz. 18.00.  Koperty wypominkowe znajdują się na stopniu ołtarzowym. Wypisane wypominki można składać przy zakrystii lub w biurze parafialnym.
(sk)