You are currently viewing Wrześniowe spotkanie z liderami grup parafialnych

Wrześniowe spotkanie z liderami grup parafialnych

Po wakacyjnej przerwie, 7 września odbyło się spotkanie ks. Proboszcza Andrzeja Pawłowskiego z liderami grup parafialnych. Na wstępie ks. Proboszcz podzielił się kilkoma refleksjami dotyczącymi ostatnich dwóch miesięcy, a także wyraził wdzięczność za wszelkie inicjatywy w minionym okresie, m.in. za utrzymanie, pomimo czasu urlopów cyklu bieżących informacji i aktualności na stronie internetowej bazyliki. Z radością poinformował, że zakończyły się prace remontowe w salce pod wikariatem, która już niebawem będzie miejscem spotkań dla różnych grup i może pełnić zarówno funkcję oratorium – miejsca do modlitwy i adoracji, może służyć Neokatechumenatowi czy scholi parafialnej, ale także i innym wspólnotom. Zapowiedział, że 14 września w bazylice, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego zostanie uroczyście poświęcona piękna, duża ikona Krzyża z San Damiano, która przez wiele miesięcy była pisana przez naszych parafian, a docelowo umieszczona będzie w nowym oratorium. Ks. Proboszcz zachęcił także do poszukiwania odpowiedniej nazwy – patrona dla nowej salki, a ministrantów do nazwania salki dla młodzieży. Po omówieniu kilku bieżących tematów i wydarzeń najbliższych tygodni ks. Proboszcz zapowiedział utworzenie Rady Parafialnej, której zadaniem będzie współpraca i działanie na rzecz parafii oraz wykonywanie funkcji leżących w zakresie jej kompetencji. Na kolejnym, październikowym spotkaniu zostaną wyłonione osoby, które będą tworzyć ten doradczy organ księdza Proboszcza i będą zaszczytnie reprezentować całą wspólnotę parafialną. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą i błogosławieństwem ks. Proboszcza.