You are currently viewing Imieniny Księdza Prałata Józefa Potyrały

Imieniny Księdza Prałata Józefa Potyrały

W roku bieżącym przypada 91 rocznica urodzin ks. prałata Józefa Potyrały, kapłana niezwykle pogodnego, życzliwego. I w związku z tym parafianie parafii konkatedralnej w Kołobrzegu składają Solenizantowi życzenia.
Oto one:

Czcigodny Prałacie Józefie, nasz Solenizancie!
Są czasami tacy ludzie, z którymi spotkania zapadają w pamięć, z
którymi można rozmawiać godzinami, a ich mądrość niejednego
człowieka potrafi zachwycić. Są wśród nas Boży, święci kapłani z
wyczuwalną dobrocią serca – jakby podaną na dłoni.
Mamy to szczęście i radość, by patrzeć na takiego Kapłana niemal
codziennie.
Księże Prałacie Józefie!
Cieszymy się, że jesteś wśród nas, że pomimo możliwości w pełni
zasłużonego odpoczynku – wybrał Ksiądz przestrzeń tej bazyliki, aby
niestrudzenie dalej służyć Bogu i ludziom. Zawsze aktywny, ciągle w
biegu, nieskory do tego, by zwolnić – jakby się czas dla Księdza już
kilkadziesiąt lat temu zatrzymał…
Dziękując Panu Bogu za dar Księdza życia i kapłaństwa, pragniemy
wyrazić wdzięczność za wszelkie dobro i zaangażowanie w naszej
parafii oraz za gorliwą służbę przy Ołtarzu, jak i godziny spędzone w
konfesjonale. Dla wielu kapłanów i ludzi świeckich może być Ksiądz
autorytetem, wzorem do naśladowania i dowodem na to, jak można
pięknie żyć i rozwijać w sobie dary i owoce Ducha Świętego: zawsze
pogodny, pełen dobroci i życzliwości, o ujmującej pokorze i ascetycznej
skromności, tak często zanurzony w wewnętrzną ciszę, jakby
nieustannie złączony tajemniczą więzią z Bogiem. A jednocześnie
błyskotliwy, pełen jasności umysłu, radosny, skłonny do żartów, jakże
często o figlarnym, czy nawet psotnym spojrzeniu.
Drogi Solenizancie!
W imieniu naszej Wspólnoty parafialnej życzymy dużo sił i zdrowia,
które sprawi, że będzie mógł Ksiądz nadal realizować swoje powołanie
oraz jeszcze długo dzielić się z nami swoją wiarą, wiedzą i
doświadczeniem.
Niech Dobry Bóg błogosławi każdego dnia, Duch Święty stale umacnia,
a Matka Boża otacza matczyną miłością stając się osłodą w
najtrudniejszych chwilach. Niech Św. Józef z całą swoją dobrocią
pośredniczy i wspiera wszystkie te modlitwy, które Ksiądz – w imieniu
Kościoła, Ojczyzny, naszej diecezji i w naszym imieniu zanosi do
Kochanego Boga,
Szczęść Boże!