You are currently viewing Wigilia Zesłania Ducha Świętego

Wigilia Zesłania Ducha Świętego

Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją obietnicę:
“Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15, 26).
Uroczystości rozpoczęliśmy w sobotę o godz. 19.00 uroczystą Mszą Wigilii, na której tłumnie zgromadzili się wierni. Odbyła się eucharystia z rozbudowaną liturgią Słowa, której przewodniczył ks. Łukasz Kwiatkowski, opiekun Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Metanoia”. W wygłoszonej homilii ks Łukasz powiedział, że „Duch Święty jest koniecznością, to nie opcja jedna z wielu. A mam wrażenie, że chrześcijanie postępują z byciem w Królestwie Boga jak z zakupem samochodu, gdzie wybieramy sobie dodatkowe wyposażenie. Pan Jezus jak najbardziej, sakramenty święte oczywiście, Słowo Boże przyda się, Duch Święty- może bez”.
Wigilię Zesłania Ducha Świętego w konkatedrze po raz kolejny przeżywaliśmy nabożeństwem Drogi Światła, które stworzyli pod koniec XX wieku włoscy Salezjanie. Całe nabożeństwo jest bardzo podobne do Drogi Krzyżowej, w której znajdziemy 14 Spotkań -odpowiednik stacji, po których wykonuje się śpiew. Duch Święty powoduje w nas wiarę i miłość dzięki którym wchodzimy w osobowy i bezpośredni kontakt z Chrystusem. On mieszka wtedy w naszym wnętrzu i w naszych sercach. Dlatego tak ważne jest czuwanie w wigilię Zesłania Ducha Świętego dla wspólnot parafialnych, które na wzór apostołów oczekują jego przyjścia. Trwanie przed Najświętszym Sakramentem ubogaciła modlitwa uwielbienia prowadzona przez diakonię Metanoi oraz księdza opiekuna. Lider Odnowy w Duchu Świętym Krzysztof Ukleja, który dał świadectwo działania Ducha Świętego na zakończenie czuwania, zaprosił zebranych na uroczystą Agapę do Sali świętej Rodziny.