You are currently viewing Wielki Czwartek-Dzień Kapłański

Wielki Czwartek-Dzień Kapłański

Drodzy Kapłani!!
Niech Jezus Najwyższy Kapłan uzdalnia Was do każdej, nawet tej najtrudniejszej miłości. Wyrażamy naszą wdzięczność za Waszą gorliwość, za odwagę głoszenia Dobrej Nowiny, za każde krzepiące słowo oraz świadectwo życia.
Życzymy, by Jezus Chrystus obdarzał Was łaskami, których potrzeba, aby w pełni realizować swoje powołanie. Życzymy, abyście wzorem Chrystusa byli dobrymi Pasterzami i osiągnęli świętość.
Dziękujemy za Waszą życzliwość, otwartość, uśmiech, wszelką pomoc i poświęcony nam czas. Wdzięczni za wczoraj – stajemy przy Was wiernie dzisiaj i modlimy się o jutro. Niech Duch Święty prowadzi, by pośród tylu niepewności i zagrożeń zawsze widzieć jasny cel i sens kapłańskiej posługi.
Bóg zapłać za to, że jesteście z nami!