You are currently viewing Wielka Sobota – święcenie pokarmów (zdjęcia)

Wielka Sobota – święcenie pokarmów (zdjęcia)

Wielka Sobota – dzień poprzedzający kościelne uroczystości Zmartwychwstania Chrystusa, nieodłącznie kojarzony jest z obrzędem święcenia pokarmów. Nie zawsze jednak „święcone” miało miejsce w sobotę. Mogło również odbyć się w niedzielę po rezurekcji. Jak czytamy w Dziełach wszystkich Oskara Kolberga: W Sobotę wieczorem lub w Niedzielę z rana (…) przybywał kapłan z parafii dla poświęcenia wielkanocnych zapasów (…) święcone (…). Zastawiano niem stoły ogromne, ciągnące się wzdłuż sali jadalnej.(O. Kolberg, Dzieła Wszystkie,  Krakowskie cz. I, s. 281-282) Dziś święcenie pokarmów ma miejsce w sobotę.