You are currently viewing Pożegnanie Siostry Manueli

Pożegnanie Siostry Manueli

Pożegnanie Śp. Siostry Marii Manueli Górnik, przełożonej kołobrzeskiego domu Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo (Siostry Felicjanki), odbędzie się w naszej bazylice konkatedralnej w środę 1 lipca w następujący sposób:

10.00 – wystawienie trumny w świątyni,

10.30 – modlitwa różańcowa,

11.00 – Msza św. pod przewodnictwem bpa Krzysztofa Zadarki.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w czwartek 2 lipca na cmentarzu wawerskim w Warszawie.

Proboszcz

 

Życiorys