You are currently viewing Wieczór Uwielbienia!

Wieczór Uwielbienia!

Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.

Ostatni wtorek miesiąca to cykliczne spotkania wiernych w kołobrzeskiej bazylice na modlitwie uwielbienia przed wystawionym Najświętszym Sakramentem prowadzone przez Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym „Metanoia”.
Adoracja Najświętszego Sakramentu jest radosnym oddawaniem chwały Panu, który wysławiany jest jako pełen miłości i czuły Tata, troszczący się o wszystkie swoje stworzenia. Adorować Boga oznacza uznać Go za Boga, za Stwórcę i Zbawiciela, za Pana i Mistrza wszystkiego, co istnieje, za nieskończoną i miłosierną Miłość. Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz      (Łk 4, 8) mówi Jezus, powołując się na Księgę Powtórzonego Prawa (Pwt 6, 13).
Adorować Boga oznacza z szacunkiem i całkowitą uległością uznać “nicość stworzenia”, które istnieje jedynie dzięki Bogu. Adorować Boga oznacza wychwalać Go, wielbić i uniżać samego siebie – podobnie jak Maryja w “Magnificat” – wyznając z wdzięcznością, że On uczynił wielkie rzeczy i że święte jest Jego imię  (Łk 1, 46-49). Adoracja Jedynego Boga wyzwala człowieka z zamknięcia się w sobie, z niewoli grzechu i bałwochwalstwa świata.
Wtorkowa modlitwa była prowadzona w myśl Ps 100 chwalcie i błogosławcie Jego imię. Albowiem Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność przez pokolenia. Był to czas odpowiedzi Bogu na Jego zaproszenie i skupienie się na nim tak jak Ezechiasz (2 Krl 18,4); ale na co dzień jest też naszym stylem życia Pan Bóg- moja siłą (Ha 3, 19).
Ojcze nasz, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoje imię będzie uwielbione we wszystkich ludzkich sercach. Przez Chrystusa naszego Pana i Króla.