You are currently viewing Spotkanie liderów grup parafialnych

Spotkanie liderów grup parafialnych

W czwartek, 01.06.2023 r, po Mszy św. o godz. 19.00 odbyło się ostatnie przed wakacjami spotkanie liderów grup parafialnych z proboszczem parafii konkatedralnej, ks. dr Andrzejem Pawłowskim. Ks. proboszcz w swojej wypowiedzi nawiązał do spotkań w przeciągu roku z liderami grup parafialnych.  Na ich ręce złożył podziękowania za pracę i za zaangażowanie grup parafialnych w życie parafii. I jak stwierdził, te spotkania wnoszą dużo dobrego w rozwiązywaniu różnorakich spraw w parafii. Są jak spotkania rad parafialnych, które w najbliższych miesiącach będą w parafiach diecezji powstawały.
Na spotkaniu omówiono najbliższe ważne wydarzenia religijne, w szczególności przygotowania do obchodów Bożego Ciała. Została omówiona trasa przebiegu procesji, budowa ołtarzy, obsady poszczególnych funkcji w trakcie procesji. A że niewiele później jest procesja fatimska, i o przygotowaniach do niej również mówiono.
Ks. proboszcz wspomniał o najbliższej  niedzielnej Mszy św. w naszej Bazylice z udziałem nowo wyświęconego kapłana, ks. Marka Mazgaja. Ks. Marek spędził rok na praktyce w naszej parafii, i teraz jako kapłan udzieli naszym parafianom prymicyjnego błogosławieństwa.
Organizatorzy najbliższych pielgrzymek omówili stan przygotowań. Na pielgrzymkę do Górki Klasztornej i do Skrzatusza jest jeszcze kilka wolnych miejsc, więc warto się na nią zapisać. Serdecznie zapraszamy!
Młodzież z s. Katarzyną i ks. Łukaszem wyjeżdża do Lednicy, więc też to zostało omówione.
Spotkania liderów pokazują, że w naszej parafii dzieje się wiele dobrego. I pokazują też, że liderami są odpowiednie osoby, pracowite i godne zaufania, co podkreślił ks. proboszcz.
Spotkanie zakończyło się odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

Tekst i zdjęcia: rc