You are currently viewing Sakrament  bierzmowania w Bazylice Mniejszej

Sakrament bierzmowania w Bazylice Mniejszej

Bierzmowanie jest jednym z siedmiu sakramentów Kościoła Nowego Prawa, ustanowionych przez Chrystusa. Jest sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego który przyjąć może osoba ochrzczona, a przyjęty z wiarą i otwartością serca sprawia spotęgowanie wiary dzięki łasce Chrystusa otrzymanej w darze.
Bierzmowany otrzymuje specjalne wylanie Ducha Świętego, jakie nastąpiło w Dniu Pięćdziesiątnicy, zatem wierni odrodzeni przez chrzest, zostają umocnieni przez sakrament bierzmowania. Przyjęcie bierzmowania jest więc konieczne, jako dopełnienie łaski chrztu; bowiem zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, sprawiając, że wierni ściślej wiążą się z kościołem i otrzymują szczególną moc. Zobowiązani są jeszcze mocniej – jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa.
O bierzmowaniu mówi się jako o „sakramencie dojrzałości chrześcijańskiej”, można go przyjąć tylko raz w życiu, pozostawia on bowiem w duszy niezatarte znamię. Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie (olejami) – krzyżmem świętym, czoła ochrzczonego, a przez wyciągnięte ręce nad bierzmowanym, szafarz wznosi modlitwę o wylanie ducha Świętego. Sakramentu bierzmowania udziela zwykle biskup, w ten sposób wyraża się więź bierzmowanego z kościołem w jego wymiarze apostolskim.
W czwartek, 14 marca 2024 roku w kołobrzeskiej konkatedrze ks. biskup Edward Dajczak udzielił kołobrzeskiej młodzieży sakramentu dojrzewania. W swojej homilii nawiązał do przypowieści Pana Jezusa z czytania z dnia o zasiewaniu zboża. Życzył młodzieży przystępującej do tego sakramentu, by byli tą częścią zasiewu, która przyniesie jak najlepsze plony. Porównał sakrament bierzmowania do fundamentu, na którym można budować dobre życie, które mają przed sobą. Ks. biskup po udzieleniu sakramentu bierzmowania życzył młodym ludziom, by ich dalsze życie było dobre, godne i szczęśliwe. Redakcja portalu bazyliki przyłącza się do tych życzeń.
Eugenia Dąbkowska
zdjęcia Ryszard Czepulonis