You are currently viewing Nabożeństwo na zakończenie 2023 roku w kołobrzeskiej katedrze

Nabożeństwo na zakończenie 2023 roku w kołobrzeskiej katedrze

31 grudnia na zakończenie starego roku zgromadziliśmy się w kołobrzeskiej bazylice o godz. 18.30, aby podziękować Panu Bogu za mijający rok, za wszystkie otrzymane łaski i dobro, którego doświadczyliśmy, ofiarować trudne sprawy naszego życia oraz prosić o błogosławieństwo Boże i opiekę Bożą w Nowym Roku. Przed wystawionym Najświętszym Sakramentem dziękowaliśmy Panu Bogu za dary i opiekę, przepraszaliśmy za zło wyrządzone publicznie i przez nas osobiście i prosiliśmy Pana Boga, aby był z nami wspierał nas i błogosławił nam w Nowym Roku.
Relację przygotował Tadeusz Jończyk.