You are currently viewing Rada Parafialna w parafii konkatedralnej.

Rada Parafialna w parafii konkatedralnej.

W dniu 22 października b. roku na Mszy św. o godz. 8.30 miało miejsce historyczne wydarzenie w życiu naszej parafii – po raz pierwszy została zaprzysiężona Rada Parafialna. Zaprzysiężona Rada składa się z osób, które zostały tam wydelegowane przez grupy parafialne, a także z osób świeckich i duchownych wybranych przez proboszcza parafii,  które pełnią istotne funkcje w życiu parafii. Te wybrane osoby to parafianie, którzy już pokazali swoją pracą, że ważne jest dla nich nie tylko modlitewne uczestnictwo w nabożeństwach, ale zaangażowanie w działalność na rzecz parafii. Taki wybór daje gwarancje, że ks. Proboszcz będzie miał pomoc w podejmowaniu decyzji w przyszłości. Bo to do Rady Parafialnej należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii, a także wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do doskonalenia pracy parafialnej. Kierowanie tak dużą i tak ważną parafią jak parafia konkatedralna pw. WNMP w Kołobrzegu nie jest łatwe. Dlatego ufamy Panu Bogu, że powstała Rada Parafialna pomoże ks. Proboszczowi w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw parafialnych.
(rc)
zdjęcia i film: Tadeusz Jończyk