You are currently viewing Parafialny konkurs o Św. Janie Pawle II dla młodzieży.

Parafialny konkurs o Św. Janie Pawle II dla młodzieży.

 ŚW.  JAN PAWEŁ II  –  PRZYJACIEL  MŁODZIEŻY

 ORGANIZATOR  KONKURSU –  Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu

CEL  KONKURSUprzybliżenie postaci Św. Jana Pawła II, popularyzacja wiedzy o Jego życiu i świętości, pogłębienie znajomości nauczania Ojca Świętego oraz kształtowanie w młodym pokoleniu postawy szacunku i uznania dla Papieża – Polaka

 Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich: liceów, techników i szkół zawodowych.

Zainteresowani konkursem uczniowie proszeni są o zgłaszanie chęci uczestnictwa do Księży i Katechetów w swoich szkołach. Zgłoszenie oraz udział w konkursie będzie traktowane równoznacznie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych – tylko w celach konkursowych przez Organizatora konkursu.

Konkurs polega na pracy pisemnej – obszernej i samodzielnej wypowiedzi na jeden z trzech podanych niżej tematów, bezpośrednio związanych z papieżem – Św. Janem Pawłem II

Praca powinna być zawarta na kartkach formatu A4 – maksymalnie do 3 stron maszynopisu. Uczestnik konkursu podpisuje swoją pracę imieniem i nazwiskiem wraz z podaniem klasy oraz szkoły, do której uczęszcza. Prace należy oddać w szkole Księżom lub Katechetom w terminie do 14 października 2023r., następnie trafią one do oceny Komisji Konkursowej.

Ogłoszenie wyników oraz data i miejsce rozdania nagród laureatom konkursu zostaną podane w ogłoszeniach parafialnych w późniejszym terminie.

TEMATY  KONKURSOWE:

  1. Jan Paweł II – miłośnik literatury, teatru i sportu
  2. Wartość rodziny w nauczaniu Jana Pawła II
  3. Światowe Dni Młodzieży – troską Jana Pawła II o młodych

ZAPRASZAMY  I  ŻYCZYMY  POWODZENIA !