You are currently viewing Parafialny konkurs o św. Janie Pawle II dla dzieci….

Parafialny konkurs o św. Janie Pawle II dla dzieci….

 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza dzieci szkół podstawowych do udziału w jubileuszowym – X Parafialnym Konkursie “Jan Paweł II w oczach dziecka“, a młodzież szkół średnich do udziału w II Parafialnym Konkursie “Jan Paweł II – Przyjaciel młodzieży“. Regulamin konkursu dostępny jest w szkołach u Księży, Sióstr i Katechetów, a także na stronie internetowej naszej parafii.

 

 

X   P A R A F I A L N Y    K O N K U R S                                    

J A N  P A W E Ł  II   W  O C Z A C H   D Z I E C K A      

 

Organizator Konkursu – Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu

Cel Konkursu  –  przybliżenie dzieciom Postaci  Św. Jana Pawła II, głównych wątków z jego życia, pielęgnowanie pamięci o Ojcu Świętym w najmłodszym pokoleniu, rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności, dziecięcej wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej.

 

                     REGULAMIN  KONKURSU:

Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych Nr 3, 4, 8 w Kołobrzegu        i został podzielony na cztery grupy wiekowe:

– klasa I – II – konkurs plastyczny o Św. Janie Pawle II (grupa młodsza)

– klasa III – IV – konkurs plastyczny o Św. Janie Pawle II (grupa starsza)

– klasa V – VI – konkurs wiedzy o Św. Janie Pawle II (grupa młodsza)

– klasa VII – VIII – konkurs wiedzy o Św. Janie Pawle II (grupa starsza)

Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. Zgłoszenie do udziału w konkursie będzie traktowane równoznacznie w wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (tylko w celach konkursowych przez organizatora konkursu).

KONKURS   PLASTYCZNY :

Temat prac – uczestnik wykonuje pracę plastyczną ilustrującą wątki z życia, działalności i wielu podróży Papieża Jana Pawła II, jego szerokie zainteresowania: sztuką, sportem, aktywnym wypoczynkiem. Praca może dotyczyć także pomocy potrzebującym, ukazywać liczne spotkania z dziećmi, z młodzieżą, z wiernymi albo przedstawiać portret św. Jana Pawła II.

Uczniowie kl. I – IV wykonują prace samodzielnie (najlepiej podczas zajęć szkolnych), na kartce formatu A4, dowolnie wybraną techniką.

Można wykonywać również prace przestrzenne z masy plastycznej, papierowej, tekturowej, masy solnej lub łączyć wybrane formy i techniki.  Należy je oddać do Sióstr i Katechetów do dnia 15 października 2022r. Wszystkie prace powinny zostać podpisane imieniem i nazwiskiem autora pracy, z podaniem klasy oraz numeru szkoły.

 

KONKURS  WIEDZY  O  ŚW.  JANIE  PAWLE  II :

 

Uczniowie zainteresowani konkursem wiedzy o Św. Janie Pawle II zgłaszają chęć uczestnictwa do Sióstr i Katechetów (V – VIII kl.)

Zakres wiedzy uczestników konkursu powinien obejmować najważniejsze informacje z życia Św. Jana Pawła II (dzieciństwo i młodość Karola Wojtyły; Karol Wojtyła jako student, jego zamiłowania, kapłaństwo, pontyfikat, ogólny zarys twórczości Jana Pawła II, ciekawostki z życia oraz beatyfikacja i kanonizacja Ojca Świętego. Każdy uczestnik powinien zapamiętać także kilka najważniejszych myśli /cytatów/ wypowiedzianych przez Jana Pawła II)

Konkurs w formie pisemnej (test) zostanie przeprowadzony w Domu Parafialnym przy Bazylice – w Sali Św. Rodziny, dnia 17 października 2022r. /poniedziałek/ – kl. V i VI  godz. 16.00, kl. VII i VIII  godz. 16.30

Data ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród laureatom zostanie podana w ogłoszeniach parafialnych w późniejszym terminie.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  W  KONKURSIE  I  ŻYCZYMY  POWODZENIA!