You are currently viewing Misjonarz miłosierdzia w katedrze

Misjonarz miłosierdzia w katedrze

Jedna z naszych grup parafialnych, Odnowa w Duchu ŚW. „Metanoia”, w tym roku obchodzi 30-o lecie działalności dla naszej wspólnoty parafialnej. Z tej to okazji, dzięki uprzejmości proboszcza parafii, na wszystkich Mszach św. w niedzielę, 05.11.2023 r Słowo Boże głosił ks. Rafał Jarosiewicz, misjonarz miłosierdzia, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji, do której należy nasza grupa parafialna. Ks. Jarosiewicz pięknie w swoich kazaniach mówił o tym, by nie zgubić ze swoich oczu tego, co jest w najważniejsze- drugi człowiek. Mamy tak żyć , by być w zgodzie ze sobą, i w zgodzie z Ewangelią, by nasze życie było dobre i wartościowe.
Ks. Jarosiewicz w dniach 13-15.11.2023 będzie głosił rekolekcje w naszej parafii.
Zapraszamy do wysłuchania kazania ks. Jarosiewicza w materiale przygotowanym przez T.Jończyka.