You are currently viewing Diecezjalna pielgrzymka do Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu

Diecezjalna pielgrzymka do Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu

W niedzielę, 17 września odbyła się diecezjalna pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu. Ze wszystkich stron diecezji, zarówno samochodami osobowymi, autokarami oraz pieszo, a także rowerami przybyli wierni, by wspólnie świętować odpust diecezjalny. Pogoda wyjątkowo sprzyjała, dlatego do Sanktuarium zjechało tysiące pielgrzymów. Z naszej parafii także wyruszył pełen autokar. Wiernym towarzyszył ks. Janusz Rajkowski, proboszcz parafii pw. Św. Wojciecha i ks. Roman Molik z Domu Księży Emerytów, a także siostry felicjanki, S. Daria i S. Romana. Jednak głównym odpowiedzialnym i prowadzącym pielgrzymkę był kleryk Szymon, który trzy tygodnie temu rozpoczął roczną praktykę w naszej parafii. Po dotarciu na miejsce pierwsze kroki poprowadziły wszystkich do Sanktuarium przed tron Matki Bożej, a następnie na plac przed ołtarz polowy. Wiele osób skorzystało z sakramentu pokuty. Biskup senior, Edward Dajczak na wstępie poprowadził rozważania  i nabożeństwo eucharystyczne połączone z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Centralnym jednak wydarzeniem była uroczysta Msza św. pod przewodnictwem bpa Krzysztofa Włodarczyka, ordynariusza diecezji bydgoskiej. Mszę św., oprócz biskupów naszej diecezji koncelebrowało kilku zaproszonych biskupów, w tym bp Cyryl Klimowicz z Irkucka na Syberii. Tematem przewodnim homilii bpa Krzysztofa Włodarczyka była nadzieja.
Powiedział m.in.:
-” Przybyliśmy do Szkoły Nadziei, aby przy najlepszej Pani Profesor odkryć miejsce uczenia się nadziei. Pomaga nam w tym także papież Benedykt XVI, który wskazuje trzy takie miejsca. Pierwszym jest modlitwa, która powinna oczyszczać nasze pragnienia, przemieniać serca, otwierać na Boga i innych. Modlitwa jest lekiem na samotność (…) I tak pisze papież: jeśli nikt mnie już więcej nie słucha – Bóg mnie jeszcze słucha, jeśli już nie mogę z nikim rozmawiać, nikogo wzywać – zawsze mogę mówić do Boga. Modlący się nigdy nie jest całkowicie samotny. Drugim miejscem jest cierpienie. Musimy zrobić wszystko – pisze papież dla pokonania cierpienia, ale całkowite usunięcie go ze świata nie leży w naszych możliwościach (…) Zdolność do cierpienia z miłości do Prawdy jest miarą człowieczeństwa. Tam, gdzie człowiek stara się żyć Prawdą, dobrem, tam będzie cierpienie. Z tym trzeba się liczyć, od tego cierpienia nie wolno uciekać. Wyczuwa się tu polemikę ze światem, który chce uniknąć bólu za wszelką cenę (…) Papież Benedykt XVI przekonuje, że nadzieja zmienia cierpienie, pomaga je przetrwać, nadaje cierpieniu sens. Nadzieja mówi, że w każdym ludzkim piekle, obok mnie w tym piekle jest Chrystus, Bóg, który współcierpi razem ze mną. I trzecie miejsce: miejscem wprawiania się w nadziei jest Sąd Ostateczny. A to jest szokujące stwierdzenie, bo Sąd Ostateczny kojarzy się ludziom bardziej ze zgrozą niż z nadzieją (…) Poprzez tęsknotę za jakąś ostateczną sprawiedliwością uznaje się za najważniejszy argument za życiem wiecznym. I sprawiedliwość historii nie może być ostatecznym słowem, nie zgadzamy się na to. Jedynie Bóg może zaprowadzić sprawiedliwość. Sąd Ostateczny jest nadzieją, zarówno dlatego, że jest sprawiedliwością, jak i dlatego, że jest łaską”.
Podczas Mszy św. bp. Krzysztof Włodarczyk poświęcił również pięknie wykonane wieńce dożynkowe – owoc pracy rąk ludzkich. Pod koniec uroczystej Eucharystii i po odmówieniu modlitwy wierni mogli otrzymać odpust zupełny.
Bp. Zbigniew Zieliński, ordynariusz naszej diecezji, podczas swojego wystąpienia i licznych słów podziękowań wspomniał o nadal trwającej peregrynacji Piety Matki Bożej Skrzatuskiej po naszej diecezji, a wybiegając w przyszłość zaprosił do przygotowań oraz na obchody 450 – lecia obecności i kultu Matki Bożej Bolesnej na naszych ziemiach, który przypadnie za dwa lata, w 2025r.
W uroczystościach brało udział wielu przedstawicieli władz, zarówno parlamentarnych i samorządowych, jak i prezydentów, burmistrzów miast oraz sołtysów. Licznie zgromadzone były także poczty sztandarowe. O wyjątkową oprawę muzyczną tradycyjnie zadbał ks. Arkadiusz Oslislok, proboszcz z Ustronia Morskiego oraz diecezjalna diakonia muzyczna “Tyle Dobrego”.
Punktualnie o godz. 15.00, w murach Sanktuarium w Skrzatuszu nasza diecezja ponownie została zawierzona i oddana w opiekę Matce Bożej Bolesnej.