You are currently viewing Czytanie na Chwałę Pana.

Czytanie na Chwałę Pana.

W naszej parafii już od kilku lat istnieje Wspólnota Lektorów. Są to osoby, które pełnią posługę podczas Mszy św. i nabożeństw czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii ( tu wyjątek stanowi Niedziela Palmowa i Wielki Piątek), a także mogą podawać intencje modlitwy powszechnej.
Pierwsze informacje o funkcji lektora pojawiają się już w połowie III wieku. Papież Korneliusz wymienia istniejące grupy duchownych, pośród których są i lektorzy. W dzisiejszych czasach lektor  nie musi być osobą duchowną, co nie umniejsza jego roli podczas Eucharystii.
Lektor jest tym, który żyje słowem Bożym, czyta je, modli się nim i ma pragnienie przekazywać innym to, co dla niego stało się prawdziwą wartością. Każdy z nas, lektorów, pragnąc poprawnie wykonać swoją posługę, przygotowuje się do niej w domu, czyli zapoznaje się z tekstem, stara się go zrozumieć, odpowiednio podzielić na grupy i jednostki myślowe i oczywiście kilkakrotnie odczytać tekst na głos. Dobre przygotowanie i wyraźne odczytanie słów Pisma Świętego pomaga słuchającym w lepszym przeżywaniu liturgii.
Nasza Wspólnota liczy ponad 20 osób aktywnie zaangażowanych w posługę czytania słowa Bożego i życie naszej parafii.
Posługa Lektora jest szczególnym wyróżnieniem. Zapraszamy wszystkich chętnych mężczyzn i kobiety do przyjęcia tej posługi.
Agnieszka Piekutowska