You are currently viewing 40 rocznica powstania naszej parafii

40 rocznica powstania naszej parafii

Drodzy  Parafianie,

Prawo kanoniczne mówi, że „Parafia jest określoną wspólnotą wiernych, utworzoną na sposób stały w Kościele partykularnym, nad którą pasterską pieczę, pod władzą biskupa diecezjalnego, powierza się proboszczowi jako jej własnemu pasterzowi” (kan. 515). Kardynał nominat Ignacy Jeż, spoczywający w krypcie bazyliki, erygował naszą parafię 11 listopada 1980 roku, a pasterską pieczę nad nią powierzył śp. ks. Prałatowi Józefowi Słomskiemu. Świątynia parafialna, zniszczona w czasie walk o Kołobrzeg w marcu 1945 r., została odbudowana dzięki wysiłkowi mieszkańców i   poświęceniu ks. prałata Józefa. W dniu 21 października 1984 roku dokonano jej uroczystego poświęcenia, a 10 czerwca 1986 r. papież Jan Paweł II podniósł ją do godności bazyliki mniejszej. Bazylika to serce naszej parafii i serce Kołobrzegu. Przez ostatnie 40 lat wspólnota parafialna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny rozwijała się, przeżywała swoje radości i troski, ale także brała udział w wielu wydarzeniach, które decydowały o losie naszej Ojczyzny. Kolejni biskupi koszalińsko-kołobrzescy powierzali pasterską pieczę nad parafią ks. prałatowi Tadeuszowi Wilkowi, ks. dr Jerzemu Chęcińskiemu i piszącemu te słowa. Przez te wszystkie lata wspierało ich z oddaniem wielu Księży Wikariuszy. Posługując tutaj tylko przez ostatnie dwa lata, mogę jedynie podziękować Bogu za wszelkie łaski, a Siostrom Felicjankom, Pracownikom parafii i Parafianom za wszystkie wysiłki zmierzające do tego, abyśmy byli prawdziwą wspólnotą w Panu, zwłaszcza w tych ostatnich trudnych miesiącach naznaczonych piętnem epidemii.

Trudno w jednej i to bardzo ograniczonej publikacji przedstawić pełną historię parafii, dlatego nasze Wydawnictwo jubileuszowe “Katedralna 25” to raczej próba zebrania okruchów tego, czym żyła nasza parafia przez ostatnie 40 lat. To przede wszystkim spojrzenie na tych, którzy przez lata tworzyli naszą parafialną wspólnotę i w niej posługiwali, na większą Chwałę Bogu i ku pożytkowi ludzi. Dziękuję za wszystkie świadectwa tutaj przedstawione, zespołowi redagującemu za trud ich zebrania i zredagowania. Niech nasza Patronka, Najświętsza Maryja Panna Wniebowzięta, wyprasza Parafianom i naszym Gościom wszelkie potrzebne łaski, a tym którzy odeszli do Pana, łaskę życia wiecznego. Proszę o modlitwę w intencji naszej parafii na dalsze lata wspólnej wędrówki. Szczęść Boże!

ks. dr Andrzej Pawłowski, proboszcz.