You are currently viewing Żywoty świętych – Święty Łukasz

Żywoty świętych – Święty Łukasz

Dnia 18 października bieżącego roku obchodziliśmy święto Świętego Łukasza Ewangelisty. O samym autorze jednej z Ewangelii i Dziejów Apostolskich mamy wiedzę dość powierzchowną i szczątkową. Wiemy, że urodził się w Antiochii Syryjskiej, odebrał staranne wykształcenie związane z naukami medycznymi. Nieobca mu była również sztuka malarska. Zanim nie spotkał Uczniów Pańskich był poganinem. W gminie w Antiochii było wielu, którzy głosili nauczanie Jezusa Chrystusa, a wśród nich Barnaba i Paweł z Tarsu. To dzięki spotkaniu z nimi w roku ok. 43 nawrócił się. Z tego co potem się dowiadujemy, m.in. z listów św. Pawła, św. Łukasz był ich towarzyszem. Był razem ze św. Pawłem podczas podróży z Troady do Filippi około 53 roku, oraz w okresie  dwuletniego więzienia w Cezarei, jak i również podczas dwukrotnego uwięzienia w Rzymie. Św. Łukasz nie był apostołem, ale dzięki spotkaniom z naocznymi świadkami spotkań ze Zbawicielem mógł opisać, co naoczni świadkowie przeżyli, i co nauczali. Dzięki jego tekstom  mamy m. in. ewangeliczny opis Zwiastowania Maryi, dziecięctwa Jezusa, spisane cuda i Jego działalność, przez którą przebija się miłosierdzie Boże. Św. Łukasz jest określany historykiem łagodności Chrystusowej. Po męczeńskiej śmierci św. Pawła głosił Ewangelię w Dalmacji, Macedonii, Włoszech, Galii a nawet w Egipcie. Nie miał żony. Ponoć nawet miał znać Matkę Pana, której wizerunek namalował i obraz ten znajdował się w Kościele Matki Bożej Większej w Rzymie. Wg niektórych przekazów obraz Matki Bożej Częstochowskiej jest kopią wykonaną przez św. Łukasza. Św. Łukasz zmarł ,według historyków, śmiercią naturalną w ok. 84 roku swojego życia w Beocji.
Na koniec naszej krótkiej informacji  o św. Łukaszu pomódlmy się za jego wstawiennictwem m. innymi o Boże błogosławieństwo dla posługującego w naszej parafii ks. Łukasza Kwiatkowskiego:
Spraw łaskawie, prosimy Cię, Panie, niech święty Twój Ewangelista Łukasz za nami wstawić się raczy,
który krzyże swoje dla chwały Imienia Twojego chętnie całe życie dźwigał. Przez Pana naszego Jezusa
Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen.
(mg)