You are currently viewing Życzenia Noworoczne

Życzenia Noworoczne

Bóg – Człowiek, zrodzony, a nie stworzony, ten który zasiada po prawicy Ojca, kilka dni temu przyszedł na świat. Narodził się między nami jako uosobienie nieskończonej Miłości Boga. Człowiek, ze swoimi ułomnościami, ze swoją grzesznością i niewiernością ciągle jest dla Boga ważny, ciągle jest przez niego kochany, do tego stopnia, że ofiarowuje mu swojego Syna. Ofiarowuje Go po to, aby Człowieka zbawił. Nie musimy ciężko pracować na zbawienie. Musimy tylko stanąć przed Bogiem i tego zbawienia pragnąć.
Za chwilę rozpoczniemy Nowy Rok, już 2024 rok od Narodzenia się Jezusa Chrystusa. Zanim zaczniemy zadawać sobie pytania o przyszłość podziękujmy Bogu, za to, że z Jego łaskawości przeżyliśmy kolejny rok, podziękujmy za chleb, za zdrowie, za pracę, za bliskich, za chrzciny, Komunie Święte, zawarte związki małżeńskie, a także za chorobę, za smutek, za niepewność, za ból. I chociaż to nie Bóg zesłał je na człowieka, chociaż wszelka ciemność w naszym życiu jest wynikiem braku w nim światła, czyli Boga, to Boża Miłość każdą taką ciemną chwilę w naszym życiu potrafi zamienić w naukę, przez każdy smutek Bóg potrafi uczyć nas Miłości, o ile tylko chcemy Go posłuchać.
W imieniu Kapłanów posługujących w naszej parafii, z księdzem Proboszczem na czele, w imieniu członków Rady Parafialnej i „zespołu” redakcyjnego strony parafialnej www.bazylika.kolobrzeg.pl chcemy złożyć naszym kochanym Parafianom i wszystkim gościom, którzy odwiedzają naszą bazylikę czy to osobiście, czy to poprzez śledzenie naszego portalu, moc życzeń noworocznych. Poczujcie się w Nowym Roku prawdziwie przybranymi dziećmi Boga, stworzonymi do świętości, wolnymi w Jezusie Chrystusie. Niech ufność Bogu daje Wam nadzieję i podnosi Was z kolan. Zawierzcie Bogu ten rok, pamiętając, że gdy On jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na swoim miejscu. Swoje plany i pragnienia oddajcie Bogu, a On ułoży je tak aby były dla Was najlepsze. Życzymy Wam przez cały rok Miłości bliźniego, abyście w gestach ludzi,  w ich mowie i postawie widzieli Nowo Narodzonego Jezusa, a inni niech widzą go w Waszym obliczu.
Darem, którego nam w Nowym Roku najbardziej potrzeba jest błogosławieństwo Boże, więc niech spełnią się dla Was słowa ze starotestamentowej Księgi Liczb:

„Niech Cię Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą,
Niech Cię obdarzy swą łaską,
Niech zwróci ku Tobie swoje oblicze
i niech Cię obdarzy pokojem.”