You are currently viewing Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Procesja Bożego Ciała, znana również jako uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, jest ważnym wydarzeniem w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego. Święto to obchodzone jest w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej, co zazwyczaj przypada na czwartek po dziewiątej niedzieli po Wielkanocy. W czwartek, 30 maja 2024 roku wierni zgromadzili się, by wziąć udział w uroczystości, która jest istotnym elementem katolickiej tradycji i wyrazem publicznego wyznania wiary w obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii.
O godzinie 10:00 w bazylice konkatedralnej odprawiona została uroczysta Msza św. pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Krzysztofa Zadarko. Eucharystia miała szczególnie uroczysty charakter, w tym dniu obchodziliśmy 50 rocznicę odprawienia pierwszej katolickiej Mszy św. w bazylice po prawie 500 latach, w uroczystość Bożego Ciała, w roku 1974 przez śp. biskupa Tadeusza Werno. Po Mszy św. kapłani, siostry zakonne, liturgiczna służba ołtarza, dzieci w strojach komunijnych sypiące kwiaty oraz licznie zgromadzeni wierni przeszli ulicami naszego miasta w Procesji Bożego Ciała, oddając cześć Najświętszemu Sakramentowi. Procesja zatrzymywała się przy czterech ołtarzach, które zostały przygotowane przez poszczególne grupy parafialne. Każdy ołtarz symbolizuje inne aspekty wiary i jest miejscem, gdzie czytany jest fragment Ewangelii oraz udzielane jest błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Pierwszy ołtarz przygotowały wspólnoty: Odnowa w Duchu Świętym i Rycerstwo Niepokalanej; drugi – Żywy Różaniec; trzeci – Neokatechumenat i Ruch Szensztacki; czwarty– Akcja Katolicka.
Takie procesje są głęboko zakorzenione w polskiej tradycji i stanowią ważne wydarzenie dla lokalnej społeczności, integrując wiernych i umożliwiając publiczne wyrażenie wiary. Organizacja ołtarzy przez grupy parafialne pokazuje zaangażowanie wspólnoty i wspólne dążenie do celebracji religijnych obrzędów.

Zdjęcia i filmy Tadeusz Jończyk