You are currently viewing Święcenia prezbiteratu w kołobrzeskiej bazylice

Święcenia prezbiteratu w kołobrzeskiej bazylice

W dniu 25 maja 2024 roku w naszej bazylice konkatedralnej biskup ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Zbigniew Zieliński udzielił sakramentu święceń drugiego stopnia trzem diakonom: Mateuszowi Krahl, Cezaremu Słapik i Karolowi Adamuszek. Wraz z bp diecezjalnym koncelebrowało Mszę świętą ponad 60 księży w tym m.in. bp senior Edward Dajczak. Bp Zbigniew w homilii przypomniał jaki ma być kapłan i z kogo ma czerpać. Sięgając do Listu do Hebrajczyków, wspominał o wielkiej godności kapłana Chrystusowego oraz o obowiązkach wynikających z jego posługi. Trzej neoprezbiterzy związani są z naszym miastem. Ks. Karol Adamuszek i Ks. Mateusz Krahl pochodzą z Kołobrzegu a Ks. Cezary Słapik odbywał praktykę duszpasterską w naszej parafii mariackiej. Uroczystość uświetnił występ chóru Orantes ze Szczecinka wraz z muzykami Filharmonii Koszalińskiej. Już dzisiaj zapraszam 2 czerwca w niedzielę na godzinę 10.00 do naszej bazyliki na Mszę świętą prymicyjną Ks. Cezarego a w dniu 9 czerwca Ks. Karola na godzinę 13.00.
Zdjęcia z uroczystości: https://www.diecezjakoszalin.pl/swiecenia-prezbiteratu-w-bazylice-kolobrzeskiej