You are currently viewing Spotkania ks. Zygmunta Czai z kołobrzeską konkatedrą-odc. 4

Spotkania ks. Zygmunta Czai z kołobrzeską konkatedrą-odc. 4

Moje Wy Skarby Kościoła i Skarbeńki! 23 maja 1255 roku dwaj właściciele Ziemi Kołobrzeskiej wydali dokument lokacyjny nowego miasta. Osadnicy napływali głównie z Północnych Niemiec i szybko zbudowali na terenie prezbiterium Kościół pw. św. Mikołaja, który jest patronem żeglarzy i ludzi morza. W 1300 roku zaczęto budować trzynawową bazylikę z dwiema wieżami. Po 21 latach kolejne 10 lat potrzebowano na zbudowanie prezbiterium. Pod koniec XIV wieku ufundowano dwie kaplice: od strony południowej maryjną a od północnej Holków, które później przedłużono. Powstały przez to nawy skrajne i bazylika stała się jedynym w Polsce pięcionawowym kościołem mającym status katedry. W XVI wieku połączono dwie wieże w jeden blok wieżowy zakończony hełmami: dwoma namiotowymi a pośrodku iglicą. Warte zauważenia są 4 filary południowe w nawie głównej, które są krzywe. Szczęść Boże.