You are currently viewing Słowo od proboszcza….

Słowo od proboszcza….

Bracia i Siostry,

Drodzy Parafianie i Goście naszej parafii,

Od poniedziałku 20 kwietnia wróciliśmy wreszcie do wspólnotowego celebrowania Eucharystii i nabożeństw! Będzie to jeszcze sposób ograniczony, ale i tak bardzo się cieszę, że po tych trudnych tygodniach znowu będziemy mogli razem modlić się w naszej bazylice.

Dziękuję Wam za wszelkie wsparcie. Dziękuję za to, że od samego początku pandemii dawaliście świadectwo swojej wielkiej wiary. Bo przecież Wasza nieobecność w kościele nie wynikała z tego, że przestaliście wierzyć w Boga, a wprost przeciwnie: była konkretną realizacją przykazania „nie zabijaj” i przykazania miłości bliźniego, którego zdrowie i życie chcemy przez cały czas chronić.

Jesteśmy parafią konkatedralną, a to nie tylko wielki zaszczyt, ale też zobowiązanie. Chylę przed Wami czoła, za to, że w tych trudnych chwilach daliście świadectwo jedności z pasterzem naszej diecezji biskupem Edwardem Dajczakiem. Dziękuję za to, że słuchaliście Jego głosu i postępowaliście zawsze zgodnie z wytycznymi, wydawanymi przez naszego pasterza w trosce o nasze zdrowie. Moja wdzięczność jest tym większa, że niestety nie zabrakło wokół nas głosów siejących zamęt i próbujących tę jedność rozbić.

Wraz ze wszystkimi moimi kapłanami-współpracownikami dziękujemy Tym z Was, którzy łączyli się z nami duchowo i uczestniczyli w internetowych transmisjach nabożeństw. Dla nas był to również bardzo bolesny czas, kiedy na słowa „Pan z wami” odpowiedzią była cisza panująca w naszej bazylice. Ogromnym pocieszeniem były te celebracje, w czasie których wiedzieliśmy, że jesteście z nami, że za małą białą kamerą stoją dziesiątki, a czasami nawet setki naszych Parafian i Gości, jak to było chociażby w czasie Triduum Paschalnego. Od kiedy rozpoczęliśmy nadawanie transmisji z bazyliki, nasz internetowy kanał zanotował prawie 20 tys. wejść!

Bracia i Siostry, wszyscy wiemy, że ten trudny czas się nie skończył. Ograniczenia, które wynikają z życia w czasie epidemii będą też nadal dotykały naszego życia religijnego. Od poniedziałku wracamy do celebrowania wszystkich Mszy św. i nabożeństw z udziałem wiernych. Proszę Was, abyście zajmowali tylko te miejsca w bazylice, które oznaczone są białym prostokątem. Służy to wyznaczeniu odpowiedniej odległości między nami, a także zapewnia, że nie przekroczymy wymaganej prawem liczby osób, które mogą być jednocześnie obecne w naszej świątyni, tj. 130 osób. Mamy największy kościół w diecezji, więc w dni powszednie nie powinno być żadnego problemu ze znalezieniem miejsca. Mamy też do dyspozycji aż dziewięć Mszy św. niedzielnych. Jeśli jednak w niedzielę nie znajdziecie przed Mszą św. takiego oznaczonego miejsca dla siebie, to proszę o przybycie na następną Mszę. Proszę pamiętajcie też, że niektóre niedzielne Msze św. są mniej liczne np. o godz. 7.00, 8.30 w niedzielę oraz wieczorne Msze św. w sobotę o 17.00 i 19.00. Na tych Mszach najłatwiej będzie znaleźć miejsce dla siebie, a tym samym ułatwić innym uczestnictwo na pozostałych Mszach. Pamiętajmy też, że nadal aktualna jest dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. wydana przez naszego biskupa. Na stronie internetowej parafii prowadzimy transmisje Mszy św. z bazyliki w dni powszednie o godz. 19.00, a w niedziele o godz. 8.30  10.00  13.00  19.00.

Czas epidemii to nie tylko ból wynikający z niemożliwości fizycznego uczestnictwa we Mszy św. i sakramentalnego przyjęcia Komunii św. To także problemy dotyczące sakramentu pokuty. W tym roku okres Komunii św. wielkanocnej trwa do 7 czerwca (uroczystość Trójcy Najświętszej).  Do tej pory spowiadaliśmy po indywidualnym umówieniu się penitenta. Od poniedziałku ze spowiedzi będzie można skorzystać na pół godziny przed każdą Mszą św. w salce pod wikariatem. W niedziele w salce św. Rodziny i w salce pod wikariatem. Na plebanii umieścimy odpowiednie oznaczenia, dzięki którym łatwo znajdziecie te salki. Wchodzimy pojedynczo i w maseczkach ochronnych. Ten nadzwyczajny sposób spowiedzi (nie w konfesjonale), który został zalecony przez księdza biskupa, wynika przede wszystkim z troski o Wasze zdrowie.

W moich podziękowaniach nie mogę zapomnieć o moich braciach kapłanach, którzy w tym czasie wykazują się prawdziwą kapłańską solidarnością. Dziękuję za wsparcie Siostrom Felicjankom i wszystkim świeckim pracownikom naszej parafii, których praca jest niezbędna do funkcjonowania naszej bazyliki, nawet w sposób ograniczony przez epidemię.

Składam też Wam wszystkim serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie wpłaty na nasze konto. W tych trudnych dniach są one wielką pomocą w utrzymaniu naszej parafii. Do zobaczenia w bazylice!

 Maryjo Uzdrowienie Chorych – módl się za nami!

Wasz proboszcz,

ks. Andrzej Pawłowski