You are currently viewing Siostra Romana nagrodzona

Siostra Romana nagrodzona

15 października 2023 r., w Filharmonii Koszalińskiej rozdano nagrody im. kard. nom. Ignacego Jeża „Radość płynie z Nadziei”. Nagrody przyznawane są za działanie na rzecz społeczności diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz krzewienie ideałów i postaw, będących świadectwem uniwersalnych wartości chrześcijańskich.
Oprócz nagród rozdanych laureatom, przyznano również w imieniu środowiska duchownych z diecezji dodatkową nagrodę, którą otrzymała s. Romana, felicjanka pracująca w Domu Księży Emerytów w Kołobrzegu.
‒ Jesteśmy siostrze Romanie po stokroć wdzięczni za to, że cichością serca, miłością do kapłanów w podeszłym wieku, wyraża swoje powołanie, a nas jeszcze bardziej uczy, co znaczy prawdziwa radość, prawdziwa nadzieja – powiedział bp Zbigniew Zieliński. Przyjmując statuetkę, siostra Romana określiła ów dom bijącym sercem diecezji, z którego wypraszane są przez starszych, często cierpiących i poważnie chorych kapłanów łaski u Boga.
W części artystycznej gali goście mieli okazję wysłuchać Kantaty „Dekalog” Igora Jankowskiego, koszalińskiego kompozytora i organisty.
Celem im. kard. nom. Ignacego Jeża „Radość płynie z Nadziei” jest upamiętnienie dokonań i osoby kard. Ignacego Jeża, a także promowanie oraz inspirowanie działalności i twórczości krzewiącej ideały i postawy będące świadectwem uniwersalnych wartości chrześcijańskich. Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym oraz instytucjom w uznaniu działalności społeczno-kulturalnej oraz charytatywnej.
(felicjanki. waw)