You are currently viewing Ruch szensztacki

Ruch szensztacki

Jego nazwa pochodzi od miejscowości Schönstatt położonej niedaleko Koblencji w Niemczech. Tam 18 października 1914 roku ojciec Józef Kentenich i jego wychowankowie pallotyńskiego gimnazjum zawarli w małej kaplicy przymierze miłości z Maryją. W ten sposób powstało nowe miejsce łask, do którego pielgrzymują wierni z całego świata. Na wszystkich kontynentach powstało już ponad 200 sanktuariów szensztackich, zbudowanych na wzór pierwszej kaplicy, nazywanej prasanktuarium.
Ruch Szensztacki znany jest w 90 krajach świata i stanowi duchową Rodzinę złożoną z kapłanów, sióstr, rodzin, kobiet i mężczyzn, młodzieży i dzieci. W Polsce znajduje się sześć sanktuariów szensztackich: w Otwocku-Świdrze, Józefowie pod Warszawą, Winowie k. Opola, Koszalinie na Górze Chełmskiej, Zabrzu i Bydgoszczy. Sanktuarium na Górze Chełmskiej jako jedyne zostało poświęcone przez papieża. Miało to miejsce 1 czerwca 1991, a konsekracji dokonał Jan Paweł II. 8 października 1994 roku biskup Ignacy Jeż nadał mu nazwę „Sanktuarium Przymierza”.
Centralnym miejscem każdego sanktuarium szensztackiego jest ołtarz z wizerunkiem Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej – jako Córy Boga Ojca, Matki Syna Bożego i Oblubienicy Ducha Świętego. Pielgrzymi, nawiedzając świątynię i modląc się do Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, a także zawierzając Jej swoje życie w Przymierzu Miłości, otrzymują wiele łask i doświadczają opieki Maryi.
Aby spotkać się z Matką Bożą Trzykroć Przedziwną nie musimy jednak pielgrzymować do miejsca świętego, gdyż Maryja ze Swego sanktuarium może też sama przyjść do nas, do naszych domów, szpitali, zakładów pracy. Jej wizerunek w postaci małej kapliczki nawiedza nasze rodziny i poprzez samą tylko obecność działa nieraz niezwykłe cuda i udziela wielu łask. W naszej diecezji prężnie działa Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej. W 116 parafiach powstało do tej pory około 600 kręgów przyjmujących kapliczkę z wizerunkiem MB Trzykroć Przedziwnej, która przychodzi raz w miesiącu aby nam pomagać w różnych problemach i uświęcać naszą codzienność. Jest bowiem naszą Matką i Wychowawczynią.
W naszych kołobrzeskich parafiach również powstały takie kręgi, a każdego 18. dnia miesiąca świętujemy Dzień Przymierza (na pamiątkę zawarcia przymierza z Maryją 18 października) przynosząc kapliczki do naszej bazyliki. Wtedy też odprawiana zostaje msza św. w intencji dzieła ruchu szensztackiego, a Matka Boża jest uroczyście przekazywana za pośrednictwem opiekunów kręgów do naszych domów. Odmawiamy również modlitwę:
O Pani moja i Matko moja!
Tobie ofiarowuję się całkowicie
i na znak mojego oddania
Tobie poświęcam dzisiaj mój wzrok, mój słuch,
moje usta, moje serce, całego siebie
bez żadnych zastrzeżeń.
A jeżeli już do ciebie, o dobra Matko należę,
to proszę Cię, strzeż mnie jako
Twojego dobra i Twojej własności. Amen
Ruch szensztacki daje też możliwość korzystania z różnych spotkań formacyjnych oraz rekolekcji, które zbliżają nas do Maryi, pogłębiają wiarę w Opatrzność Bożą i łączą we wspólnocie. Po przejściu odpowiedniej formacji, chętni zawierają przymierze miłości z Maryją, w którym oddają Jej siebie i całe swoje życie, chcąc stawać się nowymi ludźmi żyjącymi mocą miłości. Ruch szensztacki daje więc szerokie pole do rozwoju osobistego, zbliżenia i zjednoczenia z Maryją, która prowadzi nas do Swojego Syna Jezusa. Matka Boża czeka również na Ciebie!