You are currently viewing Poradnictwo rodzinne w parafii katedralnej

Poradnictwo rodzinne w parafii katedralnej

Jan Paweł II powiedział „Rodzina jest pełnym źródłem życia, najważniejszą i nieodzowną podstawą osobistego szczęścia małżonków, wychowania dzieci i równowagi społecznej, a także materialnego dobrobytu narodu”.
Od początku istnienia parafii konkatedralnej p. w. WNMP  działa Poradnictwo Rodzinne, które pomaga rodzinom, narzeczonym i małżonkom. Organizowały je i udzielały porad śp. Maria Bożena Nykiel i p. dr Zofia Świętochowska. Od czerwca 2000 r. po ukończeniu Studium Życia Rodzinnego rozpoczęłam służbę w parafii jako Doradca Życia Rodzinnego i wykonuję ją nadal. Podobne Studium zorganizowano w naszej parafii w latach 2011-2012, na  którym przygotowywano doradców dla parafii naszej diecezji. Na swoich spotkaniach ukazuję właściwy wymiar miłości małżeńskiej i rodzinnej, uwrażliwiam na godność każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, staram się również ukształtować postawy prorodzinne, nauczając także zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa.  Przyszłym rodzicom staram się przekazać istotę pełnej miłości w towarzyszeniu dziecku od poczęcia. Ale również pomagam w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych , małżeńskich i problemów wychowawczych – jako nauczyciel i pedagog. W roku 2004 zostałam mianowana decyzją biskupa Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej dekanalną doradczynią Poradnictwa Rodzinnego na terenie Dekanatu Kołobrzeskiego i prowadziłam punkt poradnictwa rodzinnego na tym terenie. W czerwcu 2020 roku w naszej parafii rozpoczęła działalność Katolicka Parafialna Poradnia Rodzinna  „ Na Skale”. Ks. proboszcz Andrzej Pawłowski udostępnił Poradni Rodzinnej siedzibę w salce św. Józefa w naszej plebanii, a także zapewnił niezbędne środki dla jej istnienia. Wspólnie z p. Gabrielą Wojtczak udzielamy pomocy w zakresie wspierania rodzin i osób samotnych , przeżywających trudności osobiste, rodzinne i zawodowe. Naszą działalność wspierają między innymi prawnik, pielęgniarka, terapeuta zajęciowy, siostra zakonna i inni. Ja służę w Poradni też jako doradca życia rodzinnego i prowadzę spotkania z narzeczonymi przygotowującymi się do Sakramentu Małżeństwa. Poradnia „ Na Skale” czynna jest w poniedziałki i środy w godzinach od 16.00 do 18.00. Hasłem Poradni jest : „Chrześcijanin nigdy nie jest sam”. Nasza Poradnia jest punktem otwartym dla wierzących i niewierzących. Tu staramy się pomóc każdemu, w miarę naszych możliwości.

Maria Sołoducho