You are currently viewing Pierwsza Komunia św. – w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Pierwsza Komunia św. – w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

W niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego, 21 maja 2023 roku odbyła się kolejna, piękna uroczystość I Komunii św. w naszej parafii. Do stołu eucharystycznego przystąpiły dzieci z klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 8, które do tego wydarzenia przygotowywała katechetka, Pani Dorota Spychalska.
Pierwsza Komunia św. to niezwykłe przeżycie, wydarzenie, na które dzieci oczekiwały przez cały rok, pilnie ucząc się modlitwy i katechizmu, zarówno w domu jak i na lekcjach religii, ucząc się zasad wyznawania wiary katolickiej. Również rodzice przez wiele miesięcy uczestniczyli w spotkaniach formacyjnych, które miały za zadanie przygotować ich duchowo i jeszcze bardziej uświadomić jak ważnym sakramentem dla całej rodziny jest Pierwsza Komunia św. ich pociech.
Dzieci, pełne emocji i wzruszenia długo oczekiwały na ten dzień i uroczyste przyjęcie Pana Jezusa pod postacią chleba w Komunii świętej. Ich serca, oczyszczone dzień wcześniej w sakramencie pokuty przepełniała wielka radość, był to bowiem ich pierwszy, tak osobisty i świadomy krok na drodze wiary. Dzieciom towarzyszyli wzruszeni rodzice, którzy na początku uroczystości pobłogosławili swoje dzieci, a później byli świadkami przyjęcia przez nich Jezusa w Eucharystii oraz spotkania z Nim w głębi ich dziecięcego serca.
Mszę św. w intencji pierwszokomunijnych dzieci odprawiał ks. Łukasz Kwiatkowski. W homilii, nawiązując do dzisiejszej niedzieli – Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego rozmawiał z dziećmi o niebie, pytając ich najpierw, jak wyobrażają sobie niebo? Następnie wyjaśniał, że niebo to nie jest jakieś miejsce w górze, ale stan bycia blisko Pana Jezusa. I pokazując dzieciom najpierw biały opłatek i ołtarz, na którym za chwilę chleb przemieni się w Hostię, czyli  Ciało Pana Jezusa wyjaśnił, że niebo mamy zawsze wtedy, gdy Jezus przemienia się na ołtarzu oraz wtedy, gdy do czystego serca przyjmujemy Pana Jezusa w Eucharystii. W niebie możemy być więc będąc jeszcze na ziemi i możemy być w nim nawet codziennie. Jest to bowiem stan ducha, stan szczęścia i radości z posiadania Boga w sercu oraz naszej stałej z Nim bliskości.
W najbliższym, tzw. “białym tygodniu”, dzieci, poprzez pełne uczestnictwo we Mszy św. jeszcze bardziej będą pogłębiać swoją więź z Jezusem i uczyć się życia w przyjaźni z Bogiem w codzienności.
Polecajmy wszystkie pierwszokomunijne dzieci z naszej parafii gorącej modlitwie, aby wytrwały całe życie w miłości do Jezusa i zdały jak najlepiej egzamin z wyznawanej wiary.
Katarzyna Paciorkowska
zdjęcia Tadeusz Jończyk