You are currently viewing Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca

Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca

Siostra Łucja dos Santos, portugalska zakonnica – dziś Czcigodna Sługa Boża – która była jedną z fatimskich wizjonerek, 10 grudnia 1925 roku miała doświadczyć objawienia Matki Bożej, która powiedziała do niej:
„Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć kolejnych miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.
Wychodząc naprzeciw pragnieniu Matki Bożej jesteśmy wezwani do tego, aby wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi zniewagi, którym Jej Serce jest obrażane. Dlaczego nabożeństwo mamy odprawiać przez kolejnych pięć pierwszych sobót? Istnieje bowiem pięć rodzajów zniewag wobec Serca Bogurodzicy: 1. przeciw Niepokalanemu Poczęciu; 2. przeciw Jej dziewictwu; 3. przeciw Jej Bożemu macierzyństwu; 4. obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki; 5. bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.
Jakie są warunki zadośćuczynienia nabożeństwu pierwszych sobót? Po pierwsze, stan łaski uświęcającej. Należy przystąpić do spowiedzi w pierwszą sobotę lub wcześniej, ważne jednak, aby przyjąć ten sakrament z intencją zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi – intencję można wzbudzić podczas przygotowania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia. Po drugie, należy w dniu pierwszej soboty przystąpić do Komunii świętej – również musi nam towarzyszyć intencja wynagradzająca. Po trzecie, w dniu nabożeństwa należy odmówić jedną część różańca (pięć tajemnic) – rozpoczynając odmawianie różańca, należy powiedzieć Matce Najświętszej, że będziemy się modlić, by ratować grzeszników i okazać Jej dowód miłości. A po czwarte,  podejmujemy piętnaście minut rozmyślania pochylając się nad jedną (lub kilkoma) z tajemnic różańca, możemy rozmyślać nad dowolną tajemnicą – wzbudźmy intencję wynagradzającą za grzeszników, którzy nie chcą słuchać Matki Najświętszej ani być Jej dziećmi, którzy okazują Maryi obojętność, a nawet Ją nienawidzą i wiele czynią, by pomniejszyć Jej chwałę.
Czy nabożeństwo pierwszych sobót jest jeszcze dziś aktualne? Ojciec Święty Benedykt XVI odpowiada: „Łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została zakończona. Posłanie to nie jest zakończone. Trwa cierpienie Kościoła i trwa zagrożenie człowieka, a tym samym nie ustaje szukanie odpowiedzi; dlatego wciąż aktualna pozostaje wskazówka, którą dała nam Maryja. Także w obecnym utrapieniu, gdy siła zła w najprzeróżniejszych formach grozi zdeptaniem wiary. Także teraz koniecznie potrzebujemy tej odpowiedzi, której Matka Boża udzieliła dzieciom”.
„Duszom, które w ten sposób starają się mi wynagradzać obiecuję towarzyszyć w godzinie śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia”.
kl. Szymon Pawluczuk