You are currently viewing Nabożeństwa Drogi Krzyżowej

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej

Droga Krzyżowa to nabożeństwo, które w Kościele katolickim upamiętnia Mękę Chrystusa i Jego ostatnią drogę przed Ukrzyżowaniem na Golgocie. Jest odprawiana najczęściej w okresie Wielkiego Postu. Sceny z życia Jezusa zawarte w jej stacjach towarzyszą nam szczególnie we wszystkie piątki.
Sama tradycja odprawiania Drogi Krzyżowej narodziła się w Jerozolimie. To właśnie tam, już w II wieku zaczęły odbywać się pielgrzymki chrześcijan, którzy pragnęli przejść śladami Zbawiciela. Kiedy w XIII wieku zakon franciszkański przejął opiekę nad sanktuariami jerozolimskimi kult przejścia drogami Jezusa jeszcze bardziej się rozwinął. Oprowadzali oni pątników i zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię ostatniej drogi i śmierci Jezusa według określonego porządku. To wtedy właśnie stacje Drogi Krzyżowej nabierały kształtu. Odwiedzanie Ziemi Świętej przez tak wielu pielgrzymów sprawiało, że po powrocie do domu starali się oni o stworzenie choćby namiastki Jerozolimy, by łatwiej mogli odczuć to, co przeżywali na miejscu Męki Zbawiciela. Począwszy od XV wieku w całej Europie wnoszono więc budowle przypominające te jerozolimskie, tzw. kalwarie. Jedna z najsłynniejszych kalwarii znajduje się w rzymskim Koloseum.
Początkowo liczba stacji Drogi Krzyżowej była różna – było ich 7, 9, 12, a nawet 18. Nabożeństwo to znane w dzisiejszej formie – 14 stacji sięga XVII wieku, a do jej urzeczywistnienia przyczynili się m.in. św. Franciszek, św. Bernard z Clairvaux, św. Anzelm, czy św. Brygida Szwedzka. Tylko dziewięć z czternastu stacji jest opisanych w Piśmie Świętym, a stacje III, IV, VI, VII i IX zostały przekazane przez Tradycję Kościoła.
W Polsce nabożeństwa Drogi Krzyżowej pojawiły się również w XVII  wieku. Pierwsza, największa i najwspanialsza Kalwaria została założona w 1604r. w Kalwarii Zebrzydowskiej, a już od 1609r. zaczęto tam odgrywać Misteria Męki Pańskiej. Dzisiaj w Polsce istnieją łącznie 53 kalwarie.
Poszczególne stacje Drogi Krzyżowej są  podstawą do rozważań medytacyjnych. Nie chodzi w nich tylko o współczucie Chrystusowi, ale o gotowość naszego uczestnictwa w cierpieniach Jezusa dla dobra całego Kościoła. Celem Drogi Krzyżowej jest ożywienie naszej wiary, ukształtowanie postaw chrześcijańskiej pokuty, ofiary i wdzięczności. Droga Krzyżowa powinna być dla nas rachunkiem sumienia, powinna prowadzić do refleksji i przemiany życia. Za odprawienie nabożeństwa Drogi Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny, należy jednak spełnić określone warunki: stan łaski uświęcającej, Komunia św. oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
W każdy piątek Wielkiego Postu w naszej kołobrzeskiej bazylice można uczestniczyć w Drodze Krzyżowej o wybranej godzinie: o 15:00 – w Godzinie Miłosierdzia, o godz. 16:20 – dla dzieci oraz o godz. 18:15 – dla dorosłych i młodzieży.
(kp)
obraz wyróżniający: „Ecce Homo”, obraz Adama Chmielowskiego