You are currently viewing Nabożeństwa czerwcowe

Nabożeństwa czerwcowe

Czerwiec jest miesiącem szczególnie poświęconym Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. To dobra okazja, aby przypomnieć sobie i ponownie zobaczyć ogrom Bożej miłości, która wypływa z Bożego Serca.
Czerwiec jest czasem, kiedy we wspólnocie Kościoła codziennie odprawiane są nabożeństwa ze śpiewem litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Taki charakter nadały mu w pierwszej połowie XIX wieku Siostry Najświętszego Serca Jezusowego z Paryża. Bowiem pomysłodawczynią nabożeństw czerwcowych jest Aniela de Sainte-Croix, siostra zakonna z tegoż zgromadzenia. Uważała ona, że skoro maj jest poświęcony Matce Bożej, to czerwiec powinien być poświęcony Panu Jezusowi. Do jej pomysłu przychylnie odniosła się przełożona klasztoru, a potem biskup Paryża. Wybór jednak tego miesiąca na oddawanie czci Sercu Jezusa ma przede wszystkim związek z objawieniami św. Małgorzaty Marii Alacoque (1647-1690), której Pan Jezus skarżył się, że w zamian za swoją wielką miłość do człowieka, „doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw”. Jezus prosił, by pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był poświęcony jako osobne święto ku czci Jego Najświętszego Serca i na wynagrodzenie Mu zniewag, jakich doznaje, przez przystąpienie do Komunii św. i inne praktyki pobożne. W zamian obiecał wylanie wielu łask na wszystkich, którzy w ten sposób oddadzą Mu cześć lub przyczynią się do jej rozszerzania. Po uznaniu przez Stolicę Apostolską prawdziwości objawień, zaczął intensywnie rozwijać się kult do Najświętszego Serca Jezusa, który przybierał różne formy. Oprócz obchodów święta do Najświętszego Serca Pana Jezusa i poświęcenia czerwca jako miesiąca Serca Jezusowego, zaczęto rozpowszechniać wizerunki Serca Najświętszego, budować świątynie ku czci Bożego Serca, zakładać zakony i bractwa zrzeszające czcicieli Serca Jezusowego, a także wydawać czasopisma poświęcone Jego czci.
W Polsce nabożeństwa czerwcowe odmawiane są od 1857 r., a w  1873 r. Pius IX zatwierdził nabożeństwo czerwcowe jako oficjalną modlitwę Kościoła. Wielkim zwolennikiem i czcicielem Serca Jezusowego był papież Jan Paweł II, który wielokrotnie dawał wyraz swej radości z faktu, że w Polsce ta forma pobożności jest wciąż obecna. W Elblągu w 1999 r. powiedział: „Cieszę się, że ta pobożna praktyka, aby codziennie w miesiącu czerwcu odmawiać albo śpiewać litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, jest w Polsce taka żywa i ciągle podtrzymywana”.
Litanię do Serca Pana Jezusa ułożyła francuska wizytka s. Joanna Magdalena Joly. Litania ta składa się z 33 wezwań dla upamiętnienia każdego roku ziemskiego życia Chrystusa. Ich treść wyraża zbawczy plan miłości Boga do człowieka. Nabożeństwa czerwcowe są więc pobożną praktyką, przez którą wyrażamy nasze dziękczynienie za wielką miłość, którą Pan Jezus nas obdarza, oraz wynagradzamy Jezusowi te wszystkie krzywdy, jakich doznaje z naszej strony, gdy odrzucamy Jego miłość.
W kultywowanie pięknej tradycji nabożeństw czerwcowych można włączyć się w kołobrzeskiej Bazylice każdego czerwcowego dnia o 18.30, nabożeństwo zwykle poprzedzone jest możliwością adoracji Najświętszego Sakramentu.
kl Szymon Pawluczuk