You are currently viewing 18 maja-rocznica urodzin świętego Jana Pawła II

18 maja-rocznica urodzin świętego Jana Pawła II

W sobotę, 18 maja przypada 104. rocznica urodzin naszego wielkiego Rodaka – Św. Jana Pawła II, którego Polacy nazywają po prostu „naszym papieżem”. Był mistykiem, człowiekiem modlitwy, kochał poezję, sztukę, filozofię, sport, jazdę na nartach i górskie wędrówki. Zasłynął jako niestrudzony pielgrzym, który władał wieloma językami. Jego bezgraniczna wiara oraz szczególne umiłowanie Maryi stały się wzorem dla wielu ludzi i szkołą wartości. Był autorytetem moralnym dla kilku pokoleń, dlatego nic dziwnego, że uznawany jest za jednego z najbardziej wpływowych liderów duchowych całego XX wieku. Swoim życiem i nauczaniem często przekraczał granice, jednoczył i inspirował miliony ludzi na całym świecie. Wszędzie, gdzie tylko mógł niósł przesłanie pokoju, pojednania, wzajemnej miłości i przebaczenia. Jego słowa i czyny miały ogromny wpływ na upadek komunizmu, szczególnie w naszej Ojczyźnie. W 104. rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II wielu z nas na pewno sięgnie pamięcią do tej niezwykłej postaci, niektórzy może wspomną spotkania z Ojcem Świętym, jego pielgrzymki, jego słowa, uśmiech i dobry humor. Jan Paweł II był bowiem człowiekiem o niezwykle ciepłej osobowości, pełnej radości, ale też zrozumienia i empatii. Dla Polaków stał się symbolem odwagi, siły ducha oraz nadziei w trudnych dla nas czasach. Papież – Polak był także orędownikiem godności każdej osoby ludzkiej, obrońcą życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz głosem sprzeciwu wobec jakiejkolwiek niesprawiedliwości, przemocy i wojny. Jego nauczanie i przesłanie wciąż żyje w sercach i umysłach ludzi na całym świecie. Niech rocznica urodzin naszego wielkiego Papieża – Św. Jana Pawła II będzie dla nas, zwłaszcza dla wszystkich Polaków przypomnieniem o wartościach, które są ponadczasowe i uniwersalne. Pochylajmy się jak najczęściej nad jego nauczaniem i oddajmy hołd dziedzictwu, które po sobie pozostawił. Nie wolno nam tego zmarnować!
W dzień urodzin Św. Jana Pawła II, ku przypomnieniu przedstawiamy kilka najważniejszych dat i kart z historii jego życia:
Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920r. w Wadowicach jako drugie z trójki dzieci Karola i Emilii Kaczorowskiej. W 1938r., po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w wadowickim gimnazjum, wraz z ojcem przeniósł się do Krakowa, gdzie rozpoczął studia polonistyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po wybuchu II wojny światowej i zamknięciu uczelni zaczął pracować jako robotnik w kamieniołomach w Krakowie. W 1942r. wstąpił do konspiracyjnego Arcybiskupiego Seminarium Duchownego, równolegle studiując filozofię na Tajnym Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1 listopada 1946r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Adama Stefana Sapiehy. W lipcu 1958r. Papież Pius XII mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. W wieku 38 lat został najmłodszym członkiem Episkopatu Polski, w 1967r. otrzymał kapelusz kardynalski. 16 października 1978r. konklawe wybrało 58 – letniego wówczas kard. Karola Wojtyłę na papieża. Wybór krakowskiego metropolity na głowę Kościoła Katolickiego był zaskoczeniem dla całego świata, ponieważ po raz pierwszy od 455 lat na Stolicy Piotrowej zasiadł biskup, który nie pochodził z Włoch. Zaskoczenie było tym większe, że nowy biskup Rzymu pochodził ze słowiańskiego i komunistycznego kraju. Jan Paweł II był wybrany na 264 z rzędu głowę Kościoła i został jednym z najdłużej urzędujących papieży we współczesnej historii. Jego pontyfikat trwał blisko 27 lat, dłużej w Watykanie urzędował tylko papież Pius IX. Jan Paweł II odbył 102 pielgrzymki zagraniczne, 142 podróże po Włoszech, przemierzył łącznie ponad 1,3 mln. kilometrów. Wygłosił ponad 3 tysiące homilii i przemówień, opublikował 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji i 42 listy apostolskie. Przeprowadził 148 beatyfikacji, w których beatyfikował 1343 osoby oraz 51 kanonizacji, w których na ołtarze wyniósł 482 świętych. Polskę odwiedził 9 razy. Papież Jan Paweł II zmarł po długiej chorobie w wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego – 2 kwietnia 2005r. o godz. 21:37 w Watykanie, a jego pogrzeb odbył się 8 kwietnia i zgromadził miliony wiernych z całego świata. 1 maja 2011r. podczas uroczystej Mszy św. na Placu Św. Piotra w Rzymie nastąpiła beatyfikacja Jana Pawła II.
Papieża – Polaka błogosławionym ogłosił jego następca – Benedykt XVI. 27 kwietnia 2014r. bł. Jan Paweł II został ogłoszony świętym Kościoła Katolickiego. Dzisiaj setki szkół, ulic i placów w Polsce nosi jego imię, jest honorowym obywatelem wielu miast. W Kołobrzegu Rada Miasta nadała Janowi Pawłowi II tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Kołobrzeg” dnia 22 grudnia 2004r. za: „dawanie świadectwa prawdzie oraz pomoc udzielaną rodakom w najtrudniejszych, przełomowych momentach dziejów Ojczyzny”. Św. Jan Paweł II jest dzisiaj Patronem: Rodzin, Światowych Dni Młodzieży, Akcji Katolickiej i Ruchu Apostolstwa Młodzieży. Jest także Patronem województwa kujawsko –pomorskiego i małopolskiego oraz powiatu tatrzańskiego, a także 11 miast w Polsce. Wspomnienie liturgiczne Św. Jana Pawła II przypada na dzień 22 października, jest to data inauguracji jego pontyfikatu.