You are currently viewing Msza święta z udziałem dzieci – pytanie z 21.05.2023

Msza święta z udziałem dzieci – pytanie z 21.05.2023

Pytanie: llu uczniów udało się z Panem Jezusem do Galilei?

Odpowiedź znajduje się we fragmencie Ewangelii, którą czytaliśmy na Mszy w Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa (Mt 28,16-20). Odpowiedzi zapisane na kartkach można wrzucić przed Mszą Świętą o godz. 11:30 w niedzielę do koszyczka znajdującego się przed ołtarzem. Losowanie nagród na zakończenie Mszy Świętej.