You are currently viewing Bracia i Siostry…

Bracia i Siostry…

Bracia i Siostry, Drodzy Parafianie…

Wszyscy przeżywamy bardzo trudne dni z powodu zagrożenia epidemią koronowirusa. Czas ten wymaga od nas skrajnego ograniczenia aktywności w bardzo wielu dziedzinach naszego życia, także w praktykowaniu naszej wiary. Pamiętajmy, że przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych i zarządzeń naszych Pasterzy, jest nie tylko konkretnym przejawem miłości bliźniego, ale także wyrazem naszej kościelnej jedności w tych trudnych chwilach.

Dziękuję Wam z całego serca za bardzo poważne potraktowanie zakazu gromadzenia się w liczbie ponad 50 osób. Dziękuję za to, że skorzystaliście z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., którą wydał biskup Edward Dajczak. Dziękuję wszystkim wolontariuszom z grup parafialnych, którzy pomagają nam w tym, aby każda Msza św. mogła się odbyć w bezpieczny sposób. Dyspensa obwiązuje do 29 marca i bardzo zachęcam do dalszego korzystania z niej. Jestem też przekonany, że nasz biskup przedłuży ją, jeśli będzie taka konieczność.

Zachęcam równocześnie do łączności duchowej z całą wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy św. za pośrednictwem telewizji, radia i internetu. Wiem jak bardzo cenicie sobie udział w Eucharystii i nabożeństwach w naszej przepięknej bazylice. Żeby choć trochę zmniejszyć ból wynikający z pozbawienia nas tej możliwości, postaramy się jak najszybciej uruchomić internetową transmisję Mszy św. z naszej świątyni. Będzie ona dostępna przez nową stronę internetową parafii.

Nasz Pan mówi: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi”, a św. Paweł dodaje: „Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnicie prawo Chrystusowe”. Unikając zgromadzeń i niepotrzebnych kontaktów, nie zapominajmy o tych, którzy wokół nas mogą potrzebować pomocy w prostych, codziennych czynnościach (zakupy, wykupienie recepty, itp.). Ze strony parafii będą im pomagali wolontariusze z Akcji Katolickiej i parafialnej Caritas.

Każdego dnia o 20.30, wraz z Siostrami Felicjankami, w pustej bazylice odmawiamy modlitwę różańcową w Waszej intencji. Przez pośrednictwo naszej Patronki, Najświętszej Maryi Panny, prosimy też Boga, aby zachował nas od epidemii i jak najszybciej pozwolił wszystkim wrócić do Jego świątyń.

Proboszcz