25.07.2017.
 
 
Start
Grupy
Kontakt
Duszpasterze
Siostry Felicjanki
Og這szenia duszpasterskie
Historia
Sakramenty
Kurs przedma鹵e雟ki
Ko軼i馧 w Budzistowie
Parafia Mariacka
Ko軼i馧 lokalny
Projekt UE

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzi璚ia NMP
ul. Mariacka 5
78-100 Ko這brzeg
tel. 0-94 35 261 50

Niedziele i 安i皻a
7:00
8:30
10:00 (suma)
11:30 (dzieci)
13:00
16:00 (lipiec i sierpie)
17:00
19:00
20:00 (lipiec i sierpie)

Dni powszednie
7:00
8:00
17:00
19:00

BIURO PARAFIALNE

czynne
od poniedzia趾u do pi徠ku:

9:30 - 12:00
15:00 - 17:00
w soboty:
10:00 - 12:00

oprócz uroczysto軼i ko軼ielnych
oraz 鈍i徠 nakazanych

II Synod DIECEZJI KOSZALI垶KO-KOΜBRZESKIEJ Email
11 maja - czwartek
19.00 Msza 鈍. wotywna o Duchu 安i皻ym
I zebranie zespo逝 synodalnego - powo豉nie parafialnego zespo逝 synodalnego


REGULAMIN  II SYNODU DIECEZJI KOSZALI垶KO-KOΜBRZESKIEJ (wyci庵)

A. WPROWADZENIE
§ 1.    II Synod Diecezji Koszali雟ko-Ko這brzeskiej (zwany dalej „synodem”), zwo豉ny dnia 11 czerwca 2016 roku, jest zebraniem przedstawicieli kap豉nów, osób konsekrowanych i wiernych 鈍ieckich diecezji koszali雟ko-ko這brzeskiej (zwanej dalej „diecezj”), którzy dla dobra ca貫j wspólnoty diecezjalnej 鈍iadcz pomoc biskupowi koszali雟ko-ko這brzeskiemu (zwanemu dalej „biskupem”) w us造szeniu tego, co Duch 安i皻y mówi dzisiaj do Ko軼io豉 koszali雟ko-ko這brzeskiego, oraz w rozpoznaniu dróg, którymi Bóg chce go prowadzi we wspó販zesnym 鈍iecie.

V. Parafialne zespo造 synodalne
§ 17.    W ka盥ej parafii, w terminie wskazanym przez biskupa, proboszcz powo逝je parafialny zespó synodalny, staj帷 si równocze郾ie jego przewodnicz帷ym.
§ 18.    Na pierwszym zebraniu cz這nkowie zespo逝 wybieraj jego sekretarza. Przewodnicz帷y zespo逝 przekazuje do sekretariatu synodu informacj o powo豉niu zespo逝 wraz z list jego cz這nków i danymi kontaktowymi sekretarza, w tym jego adresem e-mail i numerem telefonu.
§ 19.    Cz這nkami parafialnych zespoów synodalnych s przede wszystkim:
1.    parafialni delegaci na spotkania synodalne,
2.    cz這nkowie parafialnych rad duszpasterskich i ekonomicznych,
3.    katecheci (osoby 鈍ieckie i konsekrowane) zatrudnieni w szko豉ch na terenie danej parafii w wymiarze pracy nie mniejszym ni pó etatu, z zachowaniem zasady, 瞠 jeden katecheta nale篡 wy陰cznie do jednego parafialnego zespo逝 synodalnego,
4.    animatorzy katechezy parafialnej,
5.    lektorzy i nadzwyczajni szafarze Komunii 安i皻ej,
6.    liderzy katolickich ruchów, stowarzysze i wspólnot istniej帷ych w parafii.
 
« poprzedni artyku   nast瘼ny artyku »

  • BAZYLIKA MARIACKA W KOΜBRZEGU

www.bazylika.kolobrzeg.pl - Joomla