25.07.2017.
 
Start arrow Kościół w Budzistowie arrow Kalendarium  
Start
Grupy
Kontakt
Duszpasterze
Siostry Felicjanki
Ogłoszenia duszpasterskie
Historia
Sakramenty
Kurs przedmałżeński
Kościół w Budzistowie
Parafia Mariacka
Kościół lokalny
Projekt UE

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia NMP
ul. Mariacka 5
78-100 Kołobrzeg
tel. 0-94 35 261 50

Niedziele i Święta
7:00
8:30
10:00 (suma)
11:30 (dzieci)
13:00
16:00 (lipiec i sierpień)
17:00
19:00
20:00 (lipiec i sierpień)

Dni powszednie
7:00
8:00
17:00
19:00

BIURO PARAFIALNE

czynne
od poniedziałku do piątku:

9:30 - 12:00
15:00 - 17:00
w soboty:
10:00 - 12:00

oprócz uroczystości kościelnych
oraz świąt nakazanych

Kalendarium Email


 

1222
Księżna Mirosława, wdowa po księciu pomorskim Bogusławie II, ufundowała i nadała klasztorowi benedyktynów w Mogilnie kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty.

Świątynia została ulokowana na skraju północnego podgrodzia Starego Miasta. Dziś Budzistowo.

 

1248
Książę Barnim I odstąpił biskupowi kamieńskiemu Wilhelmowi I w zamian za Ziemię Stargardzką swoją część Ziemi Kołobrzeskiej.
Zatwierdzono nadanie benedyktynom z Mogilna kościoła św. Janów.

 

1333
Biskup kamieński Fryderyk von Eickstedt odebrał klasztorowi benedyktynów z Mogilna patronat nad kościołem, włączając go do dóbr biskupich.

 

1360
Wzmianka źródłowa o tym, że kościół św. Janów znajduje się w szczerym polu, „in campis”.

Świadczy to o zaniku i marginalizacji pozycji Starego Miasta na rzecz prężnie rozwijającego się lokacyjnego Kołobrzegu.

XVI/XVII w.

Po nastaniu w 1534 roku reformacji na Pomorzu Zachodnim, świątynia popadła w ruinę. Jej stan pogorszyły zniszczenia podczas wojny 30-letniej (1618-48).

 

1632
Projekt rozbiórki kościoła.

 

1670
Odbudowa świątyni.

 

1690
Dla kościoła św. Janów w Starym Mieście wykonano nowe wyposażenie.

Nie ma informacji, jakie elementy wystroju ufundowano.

 

1758
Poważne uszkodzenie kościoła podczas rosyjskiego oblężenia Kołobrzegu w wojnie siedmioletniej.

 

1776
14 lipca odbyła się uroczystość poświęcenia odbudowanego ze zniszczeń kościoła św. Janów. Fundusze na ten cel pochodziły z ofiar mieszkańców okolicznych wiosek.

 

1807
Spustoszenie kościoła przez wojska napoleońskie, oblegające Kołobrzeg.

Wyposażenie świątyni rozkradziono lub zniszczono. Sprzedano także dzwon z wieży kościoła.

 

1824
20 lipca odbyła się uroczystość poświęcenia kościoła św. Janów, który został odbudowany ze zniszczeń powstałych podczas oblężenia napoleońskiego.

Podczas prac budowlanych dokonano modernizacji obiektu. W miejsce zburzonej, górnej części wieży, zbudowano wieżyczkę ryglową.


1825
W nowej wieżyczce zawieszono dzwon.

 

1890
Kapitalny remont kościoła św. Janów w Starym Mieście.

Obiekt po raz kolejny zmodernizowano. W ścianach bocznych wypruto po dwa neogotyckie okna. Prace wykonywała kołobrzeska firma budowlana Teodora Martena.

 

1945
Marzec. Podczas walk o Kołobrzeg świątynia została zniszczona.

 

1958
Przeprowadzono inwentaryzację pomiarową obiektu, badania odkrywkowe, etc. Wykonano projekt odbudowy kościoła.

W latach następnych przeprowadzono prace remontowe przy kościele w duchu regotyzację

 

1960

Plany oddania świątyni Kościołowi Grekokatolickiemu.

Marzec. Mieszkańcy Kołobrzegu nie zgodzili się na oddanie świątyni grekokatolikom. W ich imieniu, Kuria Gorzowska wystąpiła do Prezydium WRN w Koszalinie o przekazanie kościoła w Budzistowie Kościołowi Rzymskokatolickiemu. Pomimo tych zabiegów, kościół pozostał własnością Skarbu Państwa.

 

1968
Dalsze starania mieszkańców Budzistowa o pozyskanie kościoła na cele sakralne.

 

1969
Maj. Na prośbę mieszkańców Budzistowa, w kościele zaczęto odprawiać nabożeństwa.

Świątynia została przez ludność uporządkowana i częściowo wyremontowana.

 

1970
27 lutego miało miejsce włamanie do kościoła. W godzinach wieczornych, nieznani sprawcy włamali się do świątyni i wyrzucili z niej całe wyposażenie. Część przedmiotów została przywieziona do Kołobrzegu i pozostawiona przed wejściem do plebanii parafii św. Marcina. Ten akt wandalizmu został dokonany na zlecenie dyrektora PGR w Budzistowie, Gogołkiewicza, który nakaz otrzymał z „góry”. Chodziło o to, żeby wypędzić katolików z kościoła i zniechęcić ich do składania petycji w sprawie przekazania świątyni na cele sakralne. W wyniku akcji dyplomatycznej proboszcza parafii św. Marcina, ojca Piotra Mielczarka, ze stanowiska został usunięty Bronisław Morawski, przewodniczący Prezydium PRN w Kołobrzegu, a także Gogołkiewicz, dyrektor PGR w Budzistowie. Władze były niezadowolone z takiego obrotu sprawy. Ojca Mielczarka niesłusznie oskarżono o bezprawne zajęcie kościółka w Budzistowie. Zażądano jego ustąpienia ze stanowiska proboszcza. Ojciec Mielczarek ustąpił na własne życzenie.

15 czerwca w kościele otwarto stałą wystawę „Pradzieje Ziemi Kołobrzeskiej”.

 

1980
3 września Kościół Rzymskokatolicki odzyskał na cele sakralne kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Budzistowie, który został poświęcony.
Pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wyremontowano jego wnętrze, wymieniono pokrycie dachu, wykonano roboty elewacyjne i zagospodarowano teren wokół świątyni.

Po erygowaniu parafii konkatedralnej, kościół został jej przekazany jako świątynia filialna. Patronem kościoła został św. Jan Chrzciciel. Po wojnie, patronem świątyni uczyniono św. Jana, ale nie określono o którego Jana chodzi: Ewangelistę czy Chrzciciela. Wobec tego, że niedaleko przepływa rzeka Parsęta, w odniesieniu do rzeki Jordan, patronem świątyni uczyniono św. Jana Chrzciciela.

 

1998
24 czerwca w wieżyczce zawisł dzwon ufundowany przez rodzinę Olszewskich z Budzistowa – św. Kacper.

 

2000
Przeprowadzono remont dachu, położono nową dachówkę oraz odrestaurowano mury na zewnątrz świątyni.

24 września przy kościele św. Jana Chrzciciela w Budzistowie poświęcono obelisk upamiętniający 1000-lecie utworzenia biskupstwa w Kołobrzegu.

 
« poprzedni artykuł

  • BAZYLIKA MARIACKA W KOŁOBRZEGU

www.bazylika.kolobrzeg.pl - Joomla