27.07.2017.
 
Start arrow Historia arrow 1945 - 2000  
Start
Grupy
Kontakt
Duszpasterze
Siostry Felicjanki
Og這szenia duszpasterskie
Historia
Sakramenty
Kurs przedma鹵e雟ki
Ko軼i馧 w Budzistowie
Parafia Mariacka
Ko軼i馧 lokalny
Projekt UE

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzi璚ia NMP
ul. Mariacka 5
78-100 Ko這brzeg
tel. 0-94 35 261 50

Niedziele i 安i皻a
7:00
8:30
10:00 (suma)
11:30 (dzieci)
13:00
16:00 (lipiec i sierpie)
17:00
19:00
20:00 (lipiec i sierpie)

Dni powszednie
7:00
8:00
17:00
19:00

BIURO PARAFIALNE

czynne
od poniedzia趾u do pi徠ku:

9:30 - 12:00
15:00 - 17:00
w soboty:
10:00 - 12:00

oprócz uroczysto軼i ko軼ielnych
oraz 鈍i徠 nakazanych

1945 - 2000 Email
Rozdzia zawiera informacje dotycz帷e historii Bazyliki od roku 1945, w którym zosta豉 ona zniszczona, do roku 2000, kiedy to obchodzono 1000-lecie utworzenia biskupstwa w Ko這brzegu.

1945
Grupa ludzi, na czele z pastorem Hinzem, zako鎍zy豉 zabezpieczanie ruchomych zabytków kolegiaty.

W niszy ko軼io豉 zamurowano trzyna軼ie obiektów, m.in.: cztery wisz帷e 鈍ieczniki (tzw. korony), antab z 1327 r. z portalu gównego, stalle rajców, sze嗆 cenniejszych obrazów. W kot這wni ukryty zosta 鈍iecznik siedmioramienny. Pozosta貫 cenniejsze obiekty wystroju przewieziono do wiejskich ko軼ió趾ów poza miastem. W Dygowie umieszczono chrzcielnic, w Charzynie stalle kapitu造 oraz pozosta貫 篡randole i kilka innych przedmiotów, w Korzystnie tryptyk "Ostatnia Wieczerza", we Wrzosowie tryptyk "安. Anny Samotrzeciej i 鈍. Miko豉ja z Bari", w Mierzynie tryptyk "Pok這n Trzech Króli".

30 stycznia w Berlinie odby豉 si premiera filmu "Kolberg" w re篡serii Veita Harlana, który zawiera uj璚ia kolegiaty w kolorze.

Zamiast tradycyjnie w kolegiacie, nabo瞠雟two konfirmacji zosta這 odprawione wieczorem w ko軼iele garnizonowym (obecny ko軼ió Niepokalanego Pocz璚ia NMP, tzw.: "ma造 ko軼ió貫k", wybudowany w 1832 roku).

Uroczysto嗆 ta odbywa豉 si z regu造 w Niedziel Palmow. Niestety zbli瘸j帷y si front oraz rygorystyczne zasady polityczne obowi您uj帷e w Ko這brzegu spowodowa造 pewne ograniczenia równie w Ko軼iele. Ludno嗆 cywilna w tym czasie bardzo obawia豉 si ofensywy radzieckiej.

15 marca w r瘯ach polskich znajdowa豉 si ju kolegiata, niestety zrujnowana.

Ko這brzeg zosta zdobyty 18 marca. Przed zniszczeniem 鈍i徠yni, w jej wn皻rzach chronili si mieszka鎍y miasta. Zniszczeniu uleg dach ko軼io豉, wszystkie sklepienia, powa積ie uszkodzone zosta造 niektóre partie murów 鈍i徠yni, w innych by造 spore ubytki. Wn皻rze ko軼io豉 zosta這 wypalone.

Lipec. Do Ko這brzegu z Niepokalanowa przyby franciszkanin, ojciec Polikarp Maciejewski.

Przy dawnym ko軼iele garnizonowym, prawie nienaruszonym podczas walk, ulokowa on katolick parafi 鈍. Marcina, tradycj si璕aj帷 przedwojennej parafii.


ok. 1946       
Stalle kapitu造 oraz tryptyk "安. Jakub Starszy" zosta造 przeniesione do Bia這gardu.

Po komplet mebli, sk豉daj帷y si z zestawu 12+12+2 oraz zabytkowy tryptyk, które od czasu ich ukrycia podczas II wojny 鈍iatowej by造 przechowywane w ko軼iele w Charzynie, przyby ksi康z Jan P瘯alski wraz z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków ze Szczecina, który nakaza ko這brzeskiemu proboszczowi ich wydanie. Stalle zosta造 przewiezione do ko軼io豉 mariackiego w Bia這gardzie, gdzie niew豉軼iwie je odrestaurowano i skrócono do postaci 6+5+2. Tryptyk trafi do tworzonego muzeum powiatowego w Bia這gardzie, sk康 pó幡iej zabrano go do Muzeum Ziemi Pomorskiej w Szczecinie (obecnego Muzeum Narodowego) i po陰czono z predell z tryptyku "安. Anna Samotrzecia i 安. Miko豉j z Bari".


1946-48   
Przeprowadzenie przez s逝瘺y konserwatorskie pierwszych prac zabezpieczaj帷ych.
    

lata 50-te   
Pojawi造 si g這sy, aby rozebra ruin kolegiaty.

Uzasadniano to obaw o poblisk zabudow w przypadku zawalenia si murów ko軼io豉. By造 plany rozbiórki kolegiaty z przeznaczeniem ceg造 na odbudow Warszawy. Podobno przygotowano nawet plan wysadzenia ruiny 鈍i徠yni w powietrze. Zrezygnowano z niego z powodu zbyt solidnej konstrukcji ko軼io豉. By造 tak瞠 plany skrócenia kolegiaty o nawy skrajne. Na szcz窷cie 瘸dne z powy窺zych zamierze nie zosta這 zrealizowane.
W prezbiterium uzupe軟iono sklepienie i zrekonstruowano dach, który przykryto dachówk. Szczyt wschodni pomi璠zy prezbiterium a cz窷ci nawow wype軟iono deskami. Zawalony po逝dniowo-zachodni naro積ik skrajnej nawy po逝dniowej wymurowano do wysoko軼i 2 m. Drzwi i okna zamurowano.


1953-54
Przeprowadzono prace przy zabezpieczeniu wie篡.

Miejskie Przedsi瑿iorstwo Remontowo-Budowlane w Ko這brzegu na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykona這 zabezpieczenie wie篡, która zosta豉 pokryta p豉skim, drewnianym, obitym pap dachem, opartym na 瞠lbetowym wie鎍u wi捫帷ym koron murów wed逝g projektu opracowanego przez Pracownie Konserwacji Zabytków Zak豉d w Toruniu.


1957
Luty. Plany powi瘯szenia ko軼io豉 Niepokalanego Pocz璚ia NMP w Ko這brzegu.

Wobec niewystarczaj帷ej kubatury ko軼io豉 parafialnego przy stale powi瘯szaj帷ej si liczbie mieszka鎍ów, wykonano projekt jego przebudowy oraz dobudowania przedniej cz窷ci nawy bocznej i wie篡. Plany wraz z projektem poddano pod dyskusj w鈔ód parafian. Przewa篡造 wzgl璠y presti穎we, historyczne, narodowe, kulturalne. Postanowiono odbudowa kolegiat, pozyskuj帷 j na cele sakralne.    

25 maja Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie przekaza這 prezbiterium kolegiaty ko這brzeskiej parafii 鈍. Marcina.


Przeprowadzono dalsze prace remontowe tej cz窷ci ko軼io豉, które zlecono Bydgoskiemu Zjednoczeniu Robót L康owo-In篡nieryjnych. Zadaniem firmy by豉 naprawa dachu, oszklenie okien, zerwanie starych i zmursza造ch tynków, a tak瞠 budowa 軼iany oddzielaj帷ej prezbiterium od cz窷ci nawowej.
W tym czasie, z inicjatywy miasta, w po逝dniowo-wschodniej cz窷ci placu ko軼ielnego rozpocz窸a si budowa szaletu. Parafia stanowczo zaprotestowa豉 przeciwko lokalizacji takiego obiektu na terenie dawnego cmentarza przy kolegiacie, ale spotka這 si to z oboj皻no軼i w豉dzy.
Koszty remontu prezbiterium wynios造 oko這 130 tysi璚y z這tych. Pieni康ze na ten cel by造 zbierane w鈔ód ko這brze瘸n, a akcj kierowa Komitet Odbudowy Katedry, zarz康 którego tworzyli: ksi康z proboszcz dr Szymon Grodzki, p. Wojciechowski, p. Ulrich, p. Lapeta.

Pa寮ziernik.
Ukaza si apel Komitetu Organizacyjnego Muzeum Regionalnego w Ko這brzegu w sprawie poszukiwania i pomocy przy odnajdywaniu zabytków dawnego miasta.

Inicjatorem akcji by Jan Frankowski, bibliotekarz, przewodnik, pasjonat historii. Odezwa na apel by豉 zadowalaj帷a. Do powstaj帷ego muzeum trafi tak瞠 obraz "Rycerz na cmentarzu", który pó幡iej odzyska豉 parafia 鈍. Marcina. Muzeum Regionalne zosta這 nast瘼nie zamienione na Muzeum Or篹a Polskiego, a cz窷 eksponatów przechowywano pó幡iej w bibliotece. 柝e zabezpieczone, zosta造 w du瞠j cz窷ci rozkradzione.

Z plebanii skradziono elementy 鈍iecznika siedmioramiennego.


80 procent skradzionych cz窷ci odnalaz w sk豉dnicy z這mu Jan Frankowski. Wykupi je i umie軼i w bibliotece ko這brzeskiej. Pozosta貫 elementy posiada豉 parafia 鈍. Marcina.


1958     
Wiosna. Do prezbiterium kolegiaty z ko軼io豉 w Korzystnie przewieziono tryptyk "Ostatnia Wieczerza" i umieszczono go jako o速arz gówny.

29 czerwca
prezbiterium zosta這 po鈍i璚one przez gorzowskiego wikariusza kapitulnego - ksi璠za pra豉ta Józefa Michalskiego.


Od tej pory prezbiterium by這 ko軼io貫m filialnym parafii 鈍. Marcina.    

W tym roku rozpocz窸y si prace maj帷e na celu przygotowanie naukowej i technicznej dokumentacji kolegiaty.


1959       
21 wrze郾ia proboszczem parafii 鈍. Marcina zosta mianowany ojciec Piotr Mielczarek.

Zaanga穎wa si on ofiarnie w odbudow kolegiaty. Jemu tak瞠 zawdzi璚zamy napisanie "Kroniki Parafii 鈍. Marcina w Ko這brzegu 1945-1972".


lata 60-te   
Wojewódzki Konserwator Zabytków - architekt Feliks Ptaszy雟ki, pod has貫m "trwa豉 ruina w Ko這brzegu", zdoby fundusze na dalsze zabezpieczenie murów kolegiaty.

Prace konserwatorskie na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykonywa造 Pracownie Konserwacji Zabytków oddzia w Gda雟ku, a od pocz徠ku 1967 r. Pracownie Konserwacji Zabytków oddzia w Szczecinie. Poddano konserwacji liczne partie murów, zabezpieczono pozosta這軼i ko軼io豉 przed dalszym niszczeniem. Cz窷 nawow pokryto prowizorycznym dachem z desek i papy wg koncepcji prof. dr Stefana Rydlewskiego, kierownika Zak豉du Statyki i Budownictwa Politechniki Gda雟kiej. Odbudowa bloku wie穎wego.


1960       
Luty. Parafia 鈍. Marcina zacz窸a czyni starania o pozyskanie na cele sakralne od w豉dz pa雟twowych ko軼io豉 鈍. Jana Chrzciciela w Budzistowie, który zosta wst瘼nie odbudowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a nie by u篡tkowany.    

Maj.
Prace remontowe we wn皻rzu prezbiterium.    

Wykonano lastrykow posadzk, naprawiono 豉wki, pomalowano 軼iany. Prace wykona豉 firma Józefa Miegonia z Ko這brzegu. W obiekcie umieszczono tak瞠 kilka ocala造ch obrazów z kolegiaty, m.in.: "Taniec 妃ierci" i "Uzdrowienie Naamana".    

W po這wie roku
Wojewódzki Konserwator Zabytków uzyska pozwolenie na wykonanie prac zabezpieczaj帷ych bloku wie穎wego kolegiaty.

Czerwiec.
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie odmówi這 przekazania ko軼io豉 鈍. Jana w Budzistowie na cele sakralne parafii 鈍. Marcina w Ko這brzegu.       

W豉dze poinformowa造, 瞠 ta 鈍i徠ynia jest przeznaczona na muzeum archeologiczne.

Lato. Rozpocz窸y si badania archeologiczne na terenie 鈔edniowiecznego cmentarza przy kolegiacie.

Przeprowadzi je Zak豉d Antropologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracami kierowa prof. Franciszek Wokroj.        

21 lipca zosta skradziony obraz "Taniec 妃ierci".


Obraz ukrad Andrzej Najda. Zosta on zdeponowany w Bibliotece Powiatowej w Ko這brzegu i mia by wykorzystany jako eksponat rodz帷ego si w bólach ko這brzeskiego muzeum.

17 sierpnia
do Ko這brzegu przyby造 3 siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Felicjanek.

Siostry zosta造 sprowadzone do parafii w celu usprawnienia jej dzia豉lno軼i duszpasterskiej, zw豉szcza katechizacji. Siostra Chryzostoma (prze這穎na), siostra Zbigniewa oraz siostra Julia zamieszka造 w wydzielonym im skrzydle plebanii z osobnym wej軼iem i klauzur.       
  
Listopad. Zosta utworzony dekanat Ko這brzeg.

Dekretem z dnia 26 listopada, proboszcz ko這brzeski, ojciec Piotr Mielczarek, zosta minowany dziekanem nowego dekanatu.        

9 grudnia
parafia 鈍. Marcina odzyska豉 obraz "Taniec 妃ierci".

Obraz uda這 si odzyska dzi瘯i ogromnemu wysi趾owi ojca proboszcza, który czyni starania w tej sprawie od momentu kradzie篡 u ko這brzeskiego prokuratora, ale bezskutecznie. Prokuratura twierdzi豉, 瞠 obraz sta si w豉sno軼i pa雟twa i nie mo瞠 zmieni u篡tkownika. Wobec umorzenia post瘼owania przez Prokuratur Powiatow w Ko這brzegu, ojciec Mielczarek zagrozi oddaniem sprawy wy窺zym organom pa雟twowym. To poskutkowa這.    

Ukaza豉 si praca Izabelli Galickiej na temat ko這brzeskiej kolegiaty.


1961       
Czerwiec. W prezbiterium kolegiaty umieszczono chrzcielnic oraz tryptyk "安. Anna Samotrzecia i 鈍. Miko豉j z Bari".

Obiekty, od czasu ich ukrycia podczas II wojny 鈍iatowej, by造 przechowywane w ko軼iele w Dygowie. W ich odzyskaniu pomaga豉 Kuria Biskupia w Gorzowie Wielkopolskim, bowiem parafia w Dygowie nie by豉 ch皻na do oddania zabytków.

Listopad. Parafia 鈍. Marcina zacz窸a czyni starania o odzyskanie stalli kapitu造 z ko軼io豉 mariackiego w Bia這gardzie i tryptyku "Pok這n Trzech Króli" z ko軼io豉 w Mierzynie.

26 listopada
do konserwacji oddano: 6 obrazów, 篡randol "korona Schlieffenów" oraz 鈍iecznik siedmioramienny.

Koszty restauracji tych obiektów, za wyj徠kiem 鈍iecznika siedmioramiennego, spoczywa造 na parafii 鈍. Marcina. Prace konserwatorskie obrazów przeprowadzono w Toruniu, a 鈍iecznika siedmioramiennego i "korony Schlieffenów" w Warszawie. Po odrestaurowaniu mia造 one powróci do prezbiterium kolegiaty.


1962       
15 maja Wojewódzki Konserwator Zabytków uzyska pozwolenie na wykonanie prac zabezpieczaj帷ych ruiny korpusu nawowego.    

Inwestycj finansowa這 Ministerstwo Kultury i Sztuki, Zarz康 Muzeów i Ochrony Zabytków.        

Maj. W prezbiterium kolegiaty umieszczono tryptyk "Pok這n Trzech Króli".

Obiekt, od czasu ukrycia podczas II wojny 鈍iatowej, znajdowa si w ko軼iele w Mierzynie.


1963
30 listopada w Warszawie odby si komisyjny odbiór 鈍iecznika siedmioramiennego po wykonaniu prac konserwatorskich.

Do stolicy pojecha ojciec Mielczarek. Pomimo pisemnych zapewnie PKZ i konserwatora wojewódzkiego w Koszalinie, obiekt nie zosta przekazany parafii 鈍. Marcina lecz przewieziony do Muzeum Pomorza 字odkowego w S逝psku.

5 grudnia
delegacja parafii 鈍. Marcina wyjecha豉 do Warszawy, aby w Urz璠zie do Spraw Wyzna, w Radzie Pa雟twa oraz u Prezesa Rady Ministrów z這篡 listy w sprawie odbudowy kolegiaty.


1964       
Restauracja polichromii w parterowym pomieszczeniu bloku wie穎wego (dzi sklepik pod wie膨).


1965
27 marca Wydzia do spraw Wyzna przy Prezydium WRN w Koszalinie pozbawi parafi 鈍. Marcina w Ko這brzegu prawa zarz康u oraz u篡tkowania wie篡 i naw kolegiaty, pozostawiaj帷 w jej gestii tylko prezbiterium.

W niedziel, 18 lipca 1965 roku, na wszystkich mszach odczytano taki oto komunikat: "Wszystkich zwracaj帷ych si do nas z zapytaniami w sprawie odbudowy kolegiaty ko這brzeskiej, informujemy, 瞠 od marca b.r. kolegiata w cz窷ci wie穎wej i nawowej, odebrana zosta豉 parafii z przeznaczeniem na muzeum w cz窷ci wie穎wej i jako zabezpieczona trwa豉 ruina w cz窷ci nawowej. Parafia tutejsza przez pi耩 lat czyni豉 starania, by uzyska pozwolenie na odbudow, lecz takowego nie uzyska豉. W posiadaniu parafii jest obecnie tylko prezbiterium kolegiaty. W uzgodnieniu z konserwatorem wojewódzkim, zaplanowany jest cz窷ciowy remont odbudowanego prezbiterium i wystrój wn皻rza".

W prezbiterium kolegiaty, po trwaj帷ej 2 lata konserwacji, umieszczono obraz "Uzdrowienie Naamana".

Dla prezbiterium kolegiaty zakupiono dwa br您owe 篡randole.


Zako鎍zy造 si badania wykopaliskowe na terenie 鈔edniowiecznego cmentarza przy kolegiacie.

Podczas prac archeologicznych odkryto oko這 634 pochówki z okresu od XIII do XVIII wieku.


1966

8 maja w odbudowanej cz窷ci wie穎wej kolegiaty otwarta zosta豉 wystawa Muzeum Or篹a Polskiego.

W wie篡 mie軼i造 si nast瘼uj帷e ekspozycje: I poziom: wojny szwedzkie, wojny napoleo雟kie, II poziom: Pomorze Zachodnie, agresja hitlerowska na Polsk, bitwa o Wa Pomorski, III poziom: bitwa o Ko這brzeg, operacja pomorska. Dalej wychodzi這 si na taras widokowy.

Wrzesie.
Dla prezbiterium kolegiaty wykonano metalow balustrad oraz przebudowano o速arz gówny, w którym umieszczono trzy tryptyki.

Fragment balustrady znajduje si dzi w "k帷iku 鈍i皻ych".

W grudniu w prezbiterium kolegiaty wstawiono nowe tabernakulum.

Zaprojektowa je in. Klemens Waszewicz, a wykona豉 firma Aleksandra Kosickiego z Poznania.

Z tego roku pochodzi winda, któr zamontowano w wie篡 kolegiaty.

Konserwacji poddano zabytki kolegiaty.


Odrestaurowano predell tryptyku "安. Jakub Starszy" oraz tryptyk "Ostatnia Wieczerza", do którego ow predell do陰czono, tryptyk "安. Anna Samotrzecia i 鈍. Miko豉j z Bari", tryptyk "Pok這n Trzech Króli".

Restauracja polichromii, w tym scen z pannami m康rymi i g逝pimi oraz "barwnego filara".


1967

2 lipca w Ko這brzegu odby造 si uroczysto軼i Tysi帷lecia Chrztu Polski z udzia貫m Episkopatu, na czele z Prymasem Polski - kardyna貫m Stefanem Wyszy雟kim. Na msz 鈍. przyby這 oko這 25 tysi璚y wiernych.

Na uroczysto嗆 przyjechali: kardyna Stefan Wyszy雟ki - Prymas Polski, biskup Wilhelm Pluta - ordynariusz gorzowski, biskup Jerzy Stroba i Ignacy Je - sufragani gorzowscy, a tak瞠 biskupi z innych diecezji: Baraniak z Poznania, Bernacki z Gniezna, Czapli雟ki z Pelplina, Latusek z Wroc豉wia, Jop i Wycisk z Opola; towarzyszy這 im kilkudziesi璚iu innych dostojników ko軼ielnych.
W czasie homilii Prymas powiedzia: "Gdy patrz na stoj帷 kolegiat, widz du膨 wyrw pomi璠zy prezbiterium a wie膨, podobn do wyrwy, jak spowodowa protestantyzm na tych ziemiach. Ale jak tamta wyrwa spowodowana przez protestantyzm znik豉, tak nale篡 篡wi nadziej, 瞠 i ta wyrwa w kolegiacie ko這brzeskiej równie zniknie i kolegiata doczeka si swojej odbudowy i rehabilitacji i s逝篡 b璠zie swemu przeznaczeniu - chwale Bo瞠j".

Restauracja polichromii na sklepieniach bloku wie穎wego oraz dwóch rozet na 軼ianach pó軟ocnej cz窷ci bloku wie穎wego.


1970       
21 maja rozstrzygni皻o konkurs na zabudow 鈔ódmie軼ia Ko這brzegu. Powsta造 dwa wielkie wie穎wce, które przys這ni造 kolegiat.


1971
25 kwietnia ko這brzesk parafi odwiedzi arcybiskup wiede雟ki - kardyna F. Köning.

Dostojny go嗆 zwiedzi prezbiterium oraz nawy kolegiaty, wyra瘸j帷 jednocze郾ie 篡czenie, aby tak wspania豉 niegdy 鈍i徠ynia, jak najszybciej powróci豉 do swojej 鈍ietno軼i.

18 grudnia do Warszawy wyjecha豉 grupa oko這 20 parafian z pismem do premiera Piotra Jaroszewicza w sprawie zwrotu kolegiaty Ko軼io這wi.

By這 to zwi您ane z tym, 瞠 25 stycznia 1971 roku, premier zapowiedzia, i na Ziemiach Zachodnich b璠 nadawane Ko軼io這wi na w豉sno嗆 obiekty sakralne, które po wojnie zosta造 mu przekazane jedynie w u篡tkowanie.


1972

28 czerwca bull "Episcoporum Poloniae coetus" papie Pawe VI ustanowi diecezj koszali雟ko-ko這brzesk z biskupem Ignacym Je瞠m na czele.

Tradycjami si璕a豉 ona roku 1000 i utworzenia biskupstwa ko這brzeskiego z biskupem Reinbernem.
Jedna z wersji podzia逝 Administracji Gorzowskiej przewidywa豉 utworzenie w Ko這brzegu arcybiskupstwa z dwoma sufraganami: szczeci雟k i lubusk. Plany te mia造 pod這瞠 historyczne i si璕a造 roku 1000. Jednak odst徙iono od tego projektu. Jedn z przyczyn by這 pozostawienie kolegiaty w formie "trwa貫j ruiny", a wi璚 w豉軼iwy ko軼ió na ewentualn archikatedr nadal nie by odbudowany. Utworzono diecezj ze stolic w Koszalinie, która nazw odnosi豉 si do historycznego biskupstwa. Ko這brzeska kolegiata, jako 瞠 Ko這brzeg by drug stolic diecezji, sta豉 si konkatedr (z 豉c. "con" - razem).

Lipiec. Zabezpieczony przez s逝瘺y konserwatorskie korpus nawowy zosta przekazany Muzeum Or篹a Polskiego, które rozszerzy這 o t cz窷 ko軼io豉 swoj ekspozycj muzealn.

Dzia豉nia s逝瘺 konserwatorskich trwa造 ju od lat 60-tych. Po這穎no belkowe stropy 瞠lbetowe nad nawami bocznymi i skrajnymi. Nad nawa gówn wykonano drewniane sklepienie. Nadmurowano niezb璠ny dla za這瞠nia dachu fragment szczytu wschodniego. W oknach uzupe軟iono brakuj帷e laski, za這穎no metalowe ramy i oszklono je szk貫m zbrojonym. Wykonano brakuj帷 stolark drzwiow oraz niezb璠ne instalacje. W nawie gównej i w obu nawach bocznych wykonano cementowe chodniki w celu u豉twienia zwiedzaj帷ym poruszanie si. W nawach skrajnych u這穎no 軼ie磬i z p造t kamiennych.


1973       
31 grudnia w "Monitorze Polskim" nr 57 ukaza豉 si Uchwa豉 nr 303 Rady Ministrów, w sprawie przekazania Ko軼io這wi Rzymskokatolickiemu ko這brzeskiej kolegiaty na cele sakralne.


1974 
      
24 maja konkatedra zosta豉 przekazana przez w豉dze pa雟twowe Kurii Biskupiej w Koszalinie.

Na mocy porozumienia stron, wie瘸 jeszcze przez 2 lata by豉 u篡tkowana przez Muzeum Or篹a Polskiego.

13 czerwca
biskup sufragan Tadeusz Werno odprawi w konkatedrze uroczyst msz 鈍. w dniu Bo瞠go Cia豉.


Pod kierunkiem ksi璠za Józefa S這mskiego, proboszcza parafii 鈍. Marcina w Ko這brzegu, rozpocz皻o prace porz康kowe w konkatedrze.

Przeprowadzono podstawowe prace adaptacyjne w 鈍i徠yni. Usuni皻o drewnian 軼ian oddzielaj帷 prezbiterium od korpusu nawowego. Przyst徙iono do oczyszczania murów, przygotowuj帷 si do za這瞠nia sklepie.

30 grudnia parafia 鈍. Marcina uzyska豉 pozwolenie na za這瞠nie sklepie w nawach skrajnych i bocznych, wed逝g dokumentacji opracowanej przez in. Janusza Kirszaka.


1975
8 marca kolegiat odwiedzi arcybiskup Luiggi Poggi, interesuj帷 si 篡wo pracami prowadzonymi nad odbudow sklepie konkatedry.

17 sierpnia w Ko這brzegu przy ruinach konkatedry odby造 si uroczyste obchody Roku 安i皻ego oraz 975-lecia utworzenia biskupstwa w Ko這brzegu. Mszy 鈍. przewodniczy kardyna Karol Wojty豉, a kazanie wyg這si Prymas Polski kardyna Stefan Wyszy雟ki.


21 listopada
zako鎍zono rekonstrukcj sklepie naw bocznych i skrajnych.       

Wymurowano je z ceg造 przy pomocy drewnianych rusztowa - kr捫yn.        

Zabiegi konserwacyjne przy polichromii.


1976
W styczniu rozpocz皻o zak豉danie sklepie w nawie gównej.

Ze wzgl璠u na du膨 rozpi皻o嗆 tej nawy, sklepienia nie zosta造 wykonane tradycyjn technik z ceg造. W miejscu wysklepek za這穎no 瞠lbet. Z ceg造 wykonano jedynie 瞠bra sklepienne. Rozpocz皻o proces regotyzacji kolegiaty. W prezbiterium odczyszczono do ceg造 s逝磬i i 瞠bra sklepie oraz gotyckich podziaów w otworach okiennych. Pobia趾owano 軼iany i wysklepki. Spod tynku ods這ni皻o oryginalne gotyckie podokienniki. Prace prowadzono wed逝g projektu i pod nadzorem in. arch. Janusza Kirszaka.

Pocz徠ek maja.
Zako鎍zono prace przy zak豉daniu sklepie nawy gównej. Pozosta造 prace tynkarskie, spoinowanie, czyszczenie, etc.

26 maja blok wie穎wy zosta przekazany Ko軼io這wi.

Konserwacji zosta造 poddane kolejne zabytki konkatedry.


Odrestaurowano krucyfiks z 1330 r., który zosta oddany przez Kuri Biskupi w Gorzowie Wielkopolskim. Do kolegiaty zosta przeniesiony XIV-wieczny krucyfiks z ko軼io豉 parafialnego w Rymaniu, który umieszczono na belce t璚zowej. Do konkatedry przeniesiono z Bia這gardu stalle kapitu造.        

Dalsze zabiegi konserwacyjne przy polichromii.


1977
Prace nad remontem cz窷ci nawowej.

Po這穎no posadzk z ceg造 klinkierowej (w prezbiterium posadzk wykonano z marmuru) i oczyszczono mury. Usuni皻o lektorium. Za這穎no instalacj centralnego ogrzewania, któr pod陰czono do sieci ogólnomiejskiej (obramowanie kanaów grzewczych wykona造 Warsztaty Zasadniczej Szko造 Zawodowej im. Boles豉wa Krzywoustego w Ko這brzegu). Do kolegiaty, po 7-letniej konserwacji na Wydziale Sztuk Pi瘯nych Uniwersytetu Miko豉ja Kopernika w Toruniu, powróci obraz "Cnotliwa Niewiasta".


1978       
Tryptyk "Ostatnia Wieczerza" z predell z tryptyku "安. Jakuba Starszego" zosta ustawiony w prezbiterium jako o速arz gówny.


1979   
25 wrze郾ia dekretem Prymasa kardyna豉 Stefana Wyszy雟kiego zosta豉 erygowana Kapitu豉 Kolegiacka w Ko這brzegu.

Jan Molga namalowa dla konkatedry obraz z wizerunkiem pierwszego biskupa ko這brzeskiego Reinberna.


1980       
3 wrze郾ia Ko軼ió Rzymskokatolicki odzyska na cele sakralne ko軼ió貫k p.w. 鈍. Jana Chrzciciela w Budzistowie, który zosta odbudowany i po鈍i璚ony.

Przedtem, pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wyremontowano jego wn皻rze, wymieniono pokrycie dachu, wykonano roboty elewacyjne i zagospodarowano teren wokó 鈍i徠yni. Obiekt powsta przed 1222 rokiem w pó軟ocno-wschodniej cz窷ci podgrodzia  Starego Miasta. Wielokrotnie odbudowywany ze zniszcze wojennych. W 1824 roku dobudowano do niego drewnian, ryglow wie篡czk. Zosta uszkodzony podczas obl篹enia Ko這brzegu w marcu 1945 roku. Odbudowano go ze zniszcze i przekazano parafii konkatedralnej. W 1998 roku w wie篡czce zawis dzwon ufundowany przez rodzin z Budzistowa - 鈍. Kacper. Ostatnio przeprowadzono remont dachu, po這穎no now dachówk oraz odrestaurowano mury na zewn徠rz 鈍i徠yni.    

11 listopada
zosta豉 erygowana parafia p.w. Wniebowzi璚ia NMP przy konkatedrze ko這brzeskiej.


Administratorem parafii zosta ustanowiony ksi康z Józef S這mski - dziekan dziekanów, pra豉t, kanonik kapitu造 katedralnej w Koszalinie. Urodzony 10 lipca 1932 roku w 真rowej. Wy鈍i璚ony 23 czerwca 1957 roku w Gorzowie przez biskupa Teodora Benscha. Przedtem by proboszczem w parafiach: p.w. Matki Bo瞠j Ró瘸鎍owej w K瘼icach (lata 1963-1972) i p.w. 鈍. Marcina w Ko這brzegu (lata 1972-1980).        

Stalle kapitu造 zosta造 poddane gruntownej restauracji.


1981
13 stycznia na emporze pó軟ocnej konkatedry uruchomiono kancelari parafialn.

Kancelaria mie軼i豉 si w jednej z trzech salek zbudowanych na emporze pó軟ocnej (w pierwszej od zachodu). W pozosta造ch dwóch odbywa造 si lekcje religii i inne spotkania duszpasterskie.

23 kwietnia biskup Ignacy Je, podczas obrad Kapitu造 Katedralnej w Koszalinie, poda do wiadomo軼i sk豉d Kapitu造 Kolegiackiej w Ko這brzegu.

Zostali do niej powo豉ni: Ks. Pra豉t Wiktor Panecki (prepozyt), Ks. Alfred Osipowicz, Ks. Oswald Kobiela, Ks. Jerzy D帳rowa, Ks. Ludwik Chamski, Ks. Stanis豉w G這dzik, Ks. Stefan Janke, Ks. Alojzy Wyci郵ik, Ks. Marian Klekot, Ks. Józef Potyra豉, Ks. Tomasz Tarczy雟ki, Ks. Marian Dziemianko.

4 czerwca do kolegiaty z Muzeum Pomorza 字odkowego w S逝psku powróci 鈍iecznik siedmioramienny.        

30 czerwca parafia konkatedralna obj窸a pos逝g duszpastersk Budzistowo.

14 sierpnia w ko這brzeskiej konkatedrze odby si akt instalacji Kapitu造 Kolegiackiej.


15 sierpnia na po逝dniowej 軼ianie przyziemia wie篡 biskup Ignacy Je ods這ni tablic upami皻niaj帷 V rocznic obchodów 975-lecia utworzenia biskupstwa w Ko這brzegu, a tak瞠 obecno嗆 na uroczystej sumie ówczesnego kardyna豉 Karola Wojty造, a obecnie papie瘸 Jana Paw豉 II.

25 listopada wn皻rze konkatedry wzbogaci這 si o kopi obrazu Matki Boskiej Cz瘰tochowskiej, któr namalowa Ludwik Pi皻ka.

10 grudnia in. arch. Janusz Kirszak zrezygnowa z pe軟ienia obowi您ków gównego projektanta i kierownika budowy odbudowywanej konkatedry.

W swoim pi鄉ie zawar takie s這wa: "Równocze郾ie o鈍iadczam, 瞠 nie bior odpowiedzialno軼i za ewentualne nast瘼stwa mog帷e wynikn望 z realizacji odbudowy dachu wysokiego wed逝g nowej wersji".


1982       
2 kwietnia Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego, Architektury i Nadzoru Budowlanego w Koszalinie wyda這 pozwolenie parafii konkatedralnej na rekonstrukcj dachu nad gównym korpusem kolegiaty i odbudowy szczytu wschodniego.

Rozpocz皻o rekonstrukcj dachu nad korpusem nawowym.    

Wi篥b dachow wykonano z 5 stalowych kratownic. Na wysoko軼i trzeciej kondygnacji wie篡, w wi篥bie umieszczono podest. Prace wykona豉 za這ga Mostostalu Gda雟k. Nast瘼nie przeprowadzono roboty ciesielskie na dachu, który zosta odeskowany.

30 listopada
do Ko這brzegu przyby豉 kopia obrazu Matki Boskiej Cz瘰tochowskiej. Peregrynacja odby豉 si w konkatedrze.


1983       
Wymurowano szczyt wschodni korpusu nawowego, z podobn dekoracj maswerkow jak przed zniszczeniem kolegiaty, aczkolwiek nie identyczn. Dach pokryto blach miedzian.   

W dniach 20-21 lipca
w konkatedrze go軼i豉 kopia obrazu Matki Boskiej Cz瘰tochowskiej.1984       
15 kwietnia w konkatedrze odby豉 si konsekracja biskupa sufragana Piotra Krupy.       

Czerwiec. Przyst徙iono do rekonstrukcji 鈔odkowego he軛u wie穎wego.

W latarni 鈔odkowego he軛u zawis ocala造 dzwon z katolickiego ko軼io豉 鈍. Marcina w Ko這brzegu, odlany w 1895 roku w Bochum. By to dzwon - symbol, 陰cznik "mi璠zy dawnymi i m這dszymi laty".        

24 czerwca ksi康z Józef S這mski zosta obdarzony specjalnym tytu貫m: z woli papie瘸 Jana Paw豉 II zosta podniesiony do godno軼i Kapelana Ojca 安i皻ego.        

By to dowód uznania za wk豉d ksi璠za S這mskiego w dzie這 odbudowy konkatedry. Od tej pory przys逝guje mu zaszczytny tytu pra豉ta.    

Doko鎍zono odbudow empory po逝dniowej.    

Pa寮ziernik. W prezbiterium wstawiono dwa pierwsze witra瞠 wed逝g projektu Wiktora Ostrzo趾a z Katowic.    

W ci庵u kolejnych lat witra瞠 wstawiono do wszystkich okien w prezbiterium, do dwóch okien wschodnich: pó軟ocnej i po逝dniowej nawy bocznej, do centralnego okna zachodniego bloku wie穎wego oraz do okna w tzw.: "k帷iku 鈍i皻ych".             

21 pa寮ziernika uroczystej konsekracji konkatedry dokona Prymas Polski kardyna Józef Glemp.         

Na wschodniej 軼ianie po逝dniowej nawy bocznej zawieszono nowy tryptyk maryjny.   
 

W gównym polu umieszczono obraz Matki Boskiej Cz瘰tochowskiej, z prawej strony obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, z lewej obraz Matki Boskiej Nieustaj帷ej Pomocy.


1985   

Maj. Prace nad rekonstrukcj bocznych he軛ów bloku wie穎wego.

Prace nad rekonstrukcj potrójnego zwie鎍zenia bloku wie穎wego wykonywa豉 za這ga Mostostalu Gda雟k. He軛y wie穎we zosta造 pokryte blach miedzian.

W pa寮zierniku
do portalu gównego zosta造 wstawione drzwi ze scenami ewangelicznymi wed逝g projektu Wiktora Ostrzo趾a, wykonane przez ko這brzeskiego artyst - Lecha Pi皻k.

Przed wojn portale mia造 swoje tradycyjne nazwy. Portal gówny nazywany by "Bram 奸ubn", portal pó軟ocny "Bram Kantorów" lub "Bram Zakrystialn", a portal po逝dniowo-wschodni "Bram Owcz", poniewa nad tym wej軼iem wisia obraz "Chrystus z owcami". Dzi portal po逝dniowo-wschodni nie istnieje (jego 郵ady zachowa造 si na zewn徠rz 鈍i徠yni). Znajdowa si w miejscu, gdzie obecnie stoi obraz Jezusa Mi這siernego. Zosta zast徙iony portalem po逝dniowym.


1986       
10 czerwca papie Jan Pawe II podniós ko這brzesk konkatedr do godno軼i Bazyliki Mniejszej.        

21 pa寮ziernika w prezbiterium wstawiono trzeci witra.  
       

26 pa寮ziernika
biskup Ignacy Je celebrowa uroczyst msz, podczas której odczytano breve papieskie podnosz帷e konkatedr do godno軼i Bazyliki Konkatedralnej.

W nabo瞠雟twie wzi瘭i udzia: biskup Franz Eder z Passau w RFN, ks. pra豉t Jerzy Walff - sekretarz generalny Bonifatnis-Verein, biskup sufragan Tadeusz Werno, kanonicy ko這brzeskiej Kapitu造 Kolegiackiej oraz koszali雟kiej Kapitu造 Katedralnej oraz licznie przyby貫 duchowie雟two.

Ukaza豉 si ksi捫ka z tekstem Hieronima Kroczy雟kiego oraz ze zdj璚iami Jerzego Patana, pt.: "Ko這brzeska Konkatedra".


1987

22 marca odby豉 si uroczysto嗆 po鈍i璚enia dwóch dzwonów przez biskupa Ignacego Je瘸.

W he軛ach bocznych zawis造 dwa dzwony odlane przez ludwisarni braci Skubiszy雟kich: od pó軟ocy "安. Józef", od po逝dnia "Maryja".

W dniach 5-7 czerwca
biskup Ignacy Je, ordynariusz diecezji koszali雟ko-ko這brzeskiej, przeprowadzi wizytacj parafii konkatedralnej.   
    

23 listopada w prezbiterium bazyliki rozpocz皻o monta kolejnych witra篡.1989       
Parafia konkatedralna otrzyma豉 pozwolenie na budow plebanii.
       
W po這wie roku prace przy budowie plebanii by造 ju prowadzone z du篡m rozmachem.

Przeprowadzono badania archeologiczne na cmentarzu przy kolegiacie.


Dokonano wówczas ciekawego odkrycia. Pod kilkoma warstwami pochówków zaobserwowano pozosta這軼i niwelacji i 郵ady wyrównania terenu, które wykonano poprzez nawiezienie pó軛etrowej warstwy piasku. Pod nimi, odkryto pojedynczy rz康 grobów orientowanych dok豉dnie na linii wschód-zachód. Pochówki te by造 nieco odmienne ni te, które znaleziono w wy窺zych warstwach i mo積a je przypisywa cmentarzowi przy ko軼iele 鈍. Miko豉ja.


1990
23 kwietnia Prymas Polski - kardyna Józef Glemp, po鈍i璚i przed bazylik pomnik arcybiskupa Marcina Dunina, wi篥nia twierdzy ko這brzeskiej.

W nocy z 29 na 30 listopada z bazyliki skradziono obraz "Ukrzy穎wanie".


1991       
1 czerwca rozpocz窸a si czwarta podró apostolska Jana Paw豉 II do Polski.

1 czerwca papie przyby do Koszalina. By造 plany przyjazdu Ojca 安i皻ego tak瞠 do Ko這brzegu, jednak ze wzgl璠u na trudno軼i organizacyjne takiej wizyty, zosta造 one porzucone.        

W czerwcu bazylika i dom parafialny otrzyma造 nowe przy陰cze elektryczne.1992   

1 marca w bazylice odby si ingres biskupa Czes豉wa Domina - nowego ordynariusza diecezji koszali雟ko-ko這brzeskiej.    

25 marca papie Jan Pawe II bull "Totus Tuus Poloniae populus" dokona reorganizacji diecezji i prowincji ko軼ielnych w Polsce.   
 

Diecezj koszali雟ko-ko這brzesk podporz康kowano metropolii szczeci雟ko-kamie雟kiej. Diecezji pelpli雟kiej zosta造 przekazane dekanaty: Bytów, κba, Cz逝chów, Gówczyce, ㄆpawa i L瑿ork. Do diecezji koszali雟ko-ko這brzeskiej przy陰czono dekanaty: Pi豉 i Trzcianka oraz parafie z dekanatu Drezdenko: Dzier膨積o Wielkie, Krzy Wielkopolski, Wiele nad Noteci, 疾lichowo.

Marzec. W 安idwinie zosta odnaleziony obraz "Ukrzy穎wanie".

Obiekt by zdewastowany, prze豉many na trzy cz窷ci. Oddano go do restauracji.

Wydano pozwolenie na rozbudow plebanii.


Beata Wywrot, pracownik ko這brzeskiej placówki archeologicznej Polskiej Akademii Nauk, znalaz豉 w okolicach koryta Pars皻y figur 鈍. Jana Ewangelisty.

Powsta豉 ona w 3 獞ierci XIII wieku. Figurka o wysoko軼i 174 mm jest wykonana z drzewa lipowego. Przedstawia stoj帷 na okr庵造m cokole m這dzie鎍z posta bez zarostu, z go造mi stopami, która w charakterystycznym antycznym ge軼ie aprobaty wznosi praw r瘯 z otwart d這ni, za w drugiej trzyma ksi璕. Przemawia to za tym, 瞠 jest to figurka 鈍. Jana Ewangelisty. Analiza formalna obiektu pozwala stwierdzi, 瞠 zosta on wykonany oko這 po這wy XIII wieku lub troch pó幡iej, pomi璠zy 1250 a 1275 rokiem, najprawdopodobniej dla obecnego ko軼io豉 kolegiackiego, b康 dla wcze郾iejszego ko軼io豉 p.w. 鈍. Miko豉ja.. By豉 elementem o速arza, najprawdopodobniej retabulum, cho nie mo積a odrzuci jej przynale積o軼i do antepedium. Trudno jednak ustali, czy figurka nale瘸豉 do grupy apostoów w skrzydle bocznym, czy te by豉 umiejscowiona w centralnej Scenie Ukrzy穎wania, gdzie przedstawiano posta 鈍. Jana stoj帷 na lewo od krzy瘸.   

Pa寮ziernik. Obraz "Ukrzy穎wanie" powróci do bazyliki.     
   

Prace konserwatorskie nad zabytkiem przeprowadzi豉 mgr Dorota Raczkowska z Koszalina.


1993
Marzec. W 鈔odkowym oknie bloku wie穎wego wstawiono witra.

By豉 to fundacja diecezji Paderborn.

18 wrze郾ia
biskup Czes豉w Domin wyda dekret eryguj帷y parafi Mi這sierdzia Bo瞠go.

Wschodni cz窷 parafii mariackiej w陰czono w granice nowoutworzonej parafii. Jej proboszczem zosta ksi康z Leszek Karpiuk. Przez pocz徠kowy okres swojej pos逝gi duszpasterskiej, wobec braku ko軼io豉 parafialnego czy nawet kaplicy, ksi康z Karpiuk korzysta z go軼iny parafii konkatedralnej. Wierni mieli w豉sne msze 鈍i皻e w bazylice: o godzinie 14 i 18. 17 grudnia 1995 roku ksi康z pra豉t Józef S這mski po鈍i璚i kaplic p.w. Mi這sierdzia Bo瞠go. Od tego czasu, nowa parafia usamodzielni豉 si.

   
1994
Zawieszenie dzia豉lno軼i parafii 鈍. Marcina przy ko軼iele Niepokalanego Pocz璚ia NMP.

Parafia zosta豉 zwi您ana uni personaln z parafi konkatedraln. Ko軼ió Niepokalanego Pocz璚ia NMP sta si ko軼io貫m rektoralnym przy Domie Ksi篹y Emerytów.


1996
15 marca w szpitalu w Warszawie, po ci篹kiej chorobie, zmar biskup Czes豉w Domin, ordynariusz diecezji koszali雟ko-ko這brzeskiej.

Tymczasowym administratorem diecezji zosta biskup sufragan Tadeusz Werno.

24 i 25 maja Ko這brzeg prze篡wa peregrynacj figury Matki Bo瞠j Fatimskiej.


Peregrynacja rozpocz窸a si krótkim nabo瞠雟twem w kaplicy 鈍. Micha豉 Archanio豉 w Podczelu. Potem figura zosta豉 powitana w parafii Mi這sierdzia Bo瞠go, sk康 po uroczystej mszy 鈍., w procesji ulicami miasta w 鈍ietle p這mieni 鈍iec, odprowadzono j do bazyliki, gdzie odby si ho責 stanów, uroczysta suma, a nast瘼nie ca這nocne czuwanie.

25 maja z bazyliki ko這brzeskiej figura wyruszy豉 w podró do Trzebiatowa.

18 czerwca wstawiono ostatni witra w prezbiterium z postaci biskupa Reinberna w scenie gównej.

6 wrze郾ia w kolegiacie zosta造 zainstalowane nowe organy elektroniczne firmy Johannus.


8 wrze郾ia w bazylice odby si ingres biskupa Mariana Go喚biewskiego - ordynariusza diecezji koszali雟ko-ko這brzeskiej.  
      

Na wie篡 bazyliki zainstalowano przeka幡ik Radio Maryja.

Tu pod krzy瞠m 鈔odkowego he軛u wie穎wego, od po逝dniowej strony przymocowano anten nadajnika.


1997
14 marca w bazylice odby造 si uroczysto軼i 鈍i皻a szko造 i wr璚zenia sztandaru Zespo這wi Szkó Zawodowych im. Emilii Gierczak w Ko這brzegu, którym przewodniczy biskup Ignacy Je.

Szko豉 ufundowa豉 kielich mszalny dla bazyliki, z這cony i zdobiony.

19 pa寮ziernika
w bazylice odby豉 si uroczysto嗆 zako鎍zenia obchodów 25-lecia utworzenia diecezji koszali雟ko-ko這brzeskiej.


Mszy 鈍. przewodniczy abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski. Do bazyliki przybyli tak瞠: kardyna Henryk Muszy雟ki - metropolita gnie幡ie雟ki, abp Marian Przykucki - metropolita szczeci雟ko-kamie雟ki, bp Marian Go喚biewski, ordynariusz koszali雟ko-ko這brzeski wraz z pozosta造mi biskupami diecezji oraz dwaj Wikariusze Generalni z Niemiec.


1997-99
Przeprowadzenie prac remontowych.

Wyremontowano kot這wni z przeznaczeniem jej na cele grzebalne biskupów diecezji. Odnowiono mury 鈍i徠yni oraz odmalowano sklepienia. Wymieniono oszklenie okien trzech kondygnacji bloku wie穎wego. Do kolegiaty powróci豉 jedna z figur ze 鈔edniowiecznego o速arza - 鈍. Kosmy lub Damiana (w 2000 roku powróci豉 kolejna figura - 鈍. Tomasza Becketa, arcybiskupa Canterbury). Dla naw bocznych i skrajnych przerobiono wspó販zesne 篡randole, wykonane z blachy miedzianej.
We wrze郾iu zainstalowano nowe organy elektroniczne firmy Johannus (37 g這sów, 3 manua造 + klawiatura no積a, strój barokowy i romantyczny).


1999       
17 stycznia TV Polonia transmitowa豉 msz 鈍. z bazyliki, któr o godzinie 13.00 celebrowa biskup sufragan Pawe Cie郵ik.

24 stycznia powo豉no ko這brzeski oddzia Akcji Katolickiej.

W dniach 26-28 wrze郾ia trwa豉 kanoniczna wizytacja parafii konkatedralnej, któr przeprowadzi biskup sufragan Tadeusz Werno.

18 pa寮ziernika
na emporze po逝dniowej, w cz窷ci wie穎wej oraz w II kondygnacji wie篡 z這穎no cz窷ci organów piszcza趾owych sprowadzonych z Holandii.

W dniach 12-19 grudnia trwa造 Jubileuszowe Misje 安i皻e.

W nocy  z 24/25 grudnia w bazylice uroczy軼ie inaugurowano Rok 安i皻y.

W grudniu wykonano pod鈍ietlenie bazyliki.


Pomys這dawc by這 miasto, które jednocze郾ie pokry這 koszty tej inwestycji. Pod鈍ietlenie zosta這 uroczy軼ie uruchomione w nocy z 31 grudnia 1999 r. na 1 stycznia 2000 r.      


2000

Stycze. Rozpocz皻o budow empory organowej.

Empor pod instrument zaprojektowa in. arch. Andrzej Lepczy雟ki przy wspó逝dziale in. Kokoszy雟kiego. Prace budowlane wykona豉 firma Pro-Bud pod troskliwym okiem Mariana Jagie趾i.

Marzec. Ukaza si album ks. Henryka Romanika ze zdj璚iami Wojciecha Zdunka i Karola Skiby, pt.: "Do Domu Pana Konkatedra Ko這brzeska".

4 maja w ko這brzeskiej bazylice rocznic konfirmacji obchodzili ewangeliccy ko這brze瘸nie, którzy po 1945 roku musieli opu軼i swoje rodzinne miasto.

Lipiec. Uko鎍zono budow empory organowej.

14-15 lipca na organach elektronowych Rembrandt 300, podczas pierwszego powojennego koncertu organowego w bazylice, pt.: "Bach 2000", zagra wybitny krakowski organista - Maurycy Merunowicz.

24 sierpnia fachowcy z Gda雟ka rozpocz瘭i prace przy sk豉daniu organów piszcza趾owych.


24 wrze郾ia przy ko軼iele 鈍. Jana Chrzciciela w Budzistowie po鈍i璚ono obelisk upami皻niaj帷y 1000-lecie utworzenia biskupstwa w Ko這brzegu.

Ukaza豉 si ksi捫ka o historii bazyliki, pt.: "Historia Ko這brzeskiej Bazyliki Konkatedrlanej - kalendarium".

Pocz徠ek pa寮ziernika. Na miejscu dawnego pomnika Gneisenaua i Nettelbecka postawiono pomnik Boles豉wa Chrobrego i Ottona III, dzi瘯i staraniom których utworzone zosta這 biskupstwo w Ko這brzegu.


Na emporze organowej zawieszono metaloplastyk Lecha Pi皻ki, upami皻niaj帷 utworzenie metropolii gnie幡ie雟kiej.


20 pa寮ziernika
w sali konferencyjnej sanatorium "W璕iel Brunatny" odby這 si 308 Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski.


O godz. 18.00 msz 鈍. celebrowa i wyg這si homili kardyna Henryk Gulbinowicz, metropolita wroc豉wski. Wieczorem, orkiestra Filharmonii Koszali雟kiej im. Stanis豉wa Moniuszki w towarzyszeniu chóru wykona造 w bazylice Msz Jubileuszow "Missa festiva" Kazimierza Rozbickiego.

21 pa寮ziernika
uroczy軼ie ods這ni皻o oraz po鈍i璚ono pomnik Boles豉wa Chrobrego i Ottona III przed bazylik.

Twórc projektu jest Wiktor Szosta這. U podstaw pomnika w kszta販ie rozdartego krzy瘸 stoj figury polskiego króla - Boles豉wa Chrobrego oraz Ottona III - cesarza Niemiec. Dziur w krzy簑 wie鎍zy go陰b, trzymaj帷y w dziobie ga陰zk oliwn.
Pó幡iej, w bazylice wyst徙i z koncertem chór "Pozna雟kie S這wiki", który poprowadzi prof. Stefan Stuligrosz.
Wcze郾iej, o godzinie 18.00, msz 鈍. celebrowa i homili wyg這si kardyna Franciszek Macharski, metropolita krakowski.

22 pa寮ziernika o godz. 10.00 w Bazylice Konkatedralnej odby豉 si uroczysta suma, w której uczestniczy Episkopat Polski, a tak瞠 w豉dze pa雟twowe z prezydentem RP na czele i t逝my wiernych.


Mszy 鈍. przewodniczy Nuncjusz Apostolski - abp Józef Kowalczyk, a homili wyg這si kardyna Józef Glemp - Prymas Polski. W obchodach uczestniczyli, obok Episkopatu, prezydent RP, Marsza貫k Sejmu, Prezes NBP, go軼ie z Ko軼ioów Niemiec, Szwecji i Litwy a tak瞠 inni dostojnicy ko軼ielni, politycy oraz urz璠nicy. Do Ko這brzegu przyby造 pielgrzymki z ró積ych zak徠ków diecezji, tym bardziej, 瞠 bazylika by豉 jedn ze 安i徠y Jubileuszowych. W tym czasie, w mie軼ie nie odprawiano 瘸dnego innego nabo瞠雟twa.
Papie Jan Pawe II przes豉 do uczestników obchodów jubileuszu telegram, w którym 陰czy si w modlitwie z Ko這brzegiem w tym uroczystym dniu i b這gos豉wi.
Podczas popo逝dniowej uroczystej Sesji Rady Miasta, która odby豉 si w "Hali Milenium", ksi康z pra豉t Józef S這mski, obok 6 innych ko這brze瘸n, odebra z r彗 prezydenta Aleksandra Kwa郾iewskiego Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Ukaza豉 si ksi捫ka ksi璠za Dominika Kubickiego, pt.: "Ko這brzeska Konkatedra".

W dniach 16-21 grudnia
mia豉 miejsce renowacja Misji Jubileuszowych.


Tekst: ROBERT DZIEMBA
 
« poprzedni artyku   nast瘼ny artyku »

  • BAZYLIKA MARIACKA W KOΜBRZEGU

www.bazylika.kolobrzeg.pl - Joomla