You are currently viewing Złoty jubileusz przyjęcia święceń kapłańskich ks. Seniora Jerzego Lubińskiego

Złoty jubileusz przyjęcia święceń kapłańskich ks. Seniora Jerzego Lubińskiego

Dnia 16 czerwca w naszej wspólnocie parafialnej obchodziliśmy wyjątkową rocznicę – 50-lecie święceń kapłańskich Księdza Seniora Jerzego Lubińskiego. Ta niezwykła okazja zgromadziła rodzinę, wielu parafian, przyjaciół oraz gości, pragnących wspólnie uczcić złoty jubileusz. O godzinie 10:00 w naszym kościele odbyła się uroczysta Msza Święta, którą celebrował sam czcigodny jubilat, ksiądz Jerzy. Była to chwila pełna wzruszeń i refleksji, podczas której mogliśmy podziękować Bogu za dar kapłaństwa księdza Jerzego oraz za Jego wieloletnią służbę duszpasterską. Ksiądz proboszcz dr Andrzej Pawłowski w wygłoszonej homilii, odnosząc się do słów Ewangelii przypadającej na 11 niedzielę zwykłą,  przypomniał nam o wartościach, którymi kierował się nasz Jubilat przez wszystkie lata swojej posługi oraz o Jego nieustającej trosce o dobro duchowe wiernych. Na zakończenie Mszy św. ksiądz Jerzy podziękował wszystkim za obecność oraz za wsparcie, które otrzymywał przez 50 lat kapłaństwa. Wyraził swoją wdzięczność za modlitwy i życzliwość, które dodawały mu sił w trudnych chwilach. Następnie udzielił uroczystego błogosławieństwa kapłanom, osobom konsekrowanym, rodzinie, liturgicznej służbie ołtarza i wszystkim zgromadzonym wiernym. Po Mszy św. parafianie złożyli jubilatowi życzenia.
Ksiądz Jerzy przyjął święcenia kapłańskie dokładnie 16 czerwca 1974 roku z rąk biskupa Ignacego Jeża, ówczesnego ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Swoją posługę jako wikariusz pełnił w kilku parafiach, gdzie pracował z oddaniem i zaangażowaniem. Był także przez kilka lat sekretarzem biskupa Ignacego Jeża. Najdłużej, bo aż 27 lat od 1991 roku, był proboszczem w Ustroniu Morskim. Na emeryturę przeszedł 1 lipca 2018 roku, jednak nie przestał aktywnie działać na rzecz Kościoła. Od tego czasu z dużym zaangażowaniem pomaga w parafii Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu, wspierając wiernych swoją obecnością i doświadczeniem.
Czcigodny Księże Jerzy,
W dniu tak szczególnym, jakim jest 50. rocznica Twoich święceń kapłańskich, pragniemy wyrazić naszą głęboką wdzięczność za Twoją nieocenioną służbę i poświęcenie. Od sześciu lat z dużym zaangażowaniem wspierasz w pracy duszpasterskiej kapłanów naszej parafii. Życzymy zdrowia, siły i wielu łask Bożych na kolejne lata posługi kapłańskiej. Niech Matka Boża otacza Cię swoją opieką, a Duch Święty prowadzi na drogach dalszej służby Bogu i ludziom.
Zdjęcie z Mszy św prymicyjnej ks. Jerzego (https://www.ustronie-morskie.pl/2520/nasz-proboszcz-od-23-lat)