You are currently viewing Wspomnienie św. Ottona Biskupa “Apostoła Pomorzan”

Wspomnienie św. Ottona Biskupa “Apostoła Pomorzan”

W poniedziałek 1 lipca w kościele katolickim obchodziliśmy wspomnienie św. Ottona Biskupa, który 900 lat temu głosił Ewangelię na Pomorzu. Święty Otton z Bambergu (1060-1139) był niemieckim duchownym, który zasłynął jako misjonarz wśród Pomorzan. Jego misje, m. in. w Kołobrzegu i Białogardzie, miały ogromne znaczenie dla szerzenia chrześcijaństwa w tych regionach.
Otton urodził się około 1060 roku w Szwabii, w rodzinie szlacheckiej. Jego edukacja rozpoczęła się w szkole katedralnej w Hildesheim, gdzie zdobył solidne wykształcenie teologiczne. W młodym wieku rozpoczął służbę na dworze cesarza Henryka IV, gdzie szybko awansował, stając się jednym z zaufanych doradców cesarza.
W 1102 roku Otton został mianowany biskupem Bambergu. Jako biskup, Otton skupił się na reformach kościelnych, budowie nowych kościołów i klasztorów oraz wspieraniu edukacji. Jego działania przyczyniły się do znacznego rozwoju diecezji.
W 1124 roku, na prośbę księcia Bolesława Krzywoustego, Otton wyruszył na misję chrystianizacyjną do Pomorza. Wśród głównych celów tej wyprawy były Kołobrzeg i Białogard, ważne centra handlowe i polityczne regionu.
Kołobrzeg był jednym z pierwszych miast, do których dotarł Otton. Miasto miało już pewne tradycje chrześcijańskie, lecz wielu mieszkańców nadal praktykowało pogańskie zwyczaje. Otton zdołał przekonać wielu mieszkańców do przyjęcia chrztu. W trakcie swojej misji w Kołobrzegu Otton zbudował kościół, który stał się ważnym ośrodkiem religijnym. Z relacji wynika, że Otton miał dar przekonywania i potrafił dotrzeć do serc ludzi, co było kluczowe dla sukcesu jego misji.
Białogard był kolejnym ważnym punktem na mapie misji Ottona. W mieście tym napotkał silny opór ze strony pogańskich kapłanów i miejscowej ludności, ale dzięki swojemu zapałowi i dyplomacji zdołał przeprowadzić masowe chrzty. W Białogardzie również założył kościół, który miał umocnić chrześcijaństwo w regionie.
W 1128 roku Otton podjął drugą wyprawę misyjną na Pomorze, mając na celu wzmocnienie wcześniejszych osiągnięć i dalsze szerzenie chrześcijaństwa. Ponownie odwiedził Kołobrzeg i Białogard, gdzie kontynuował swoje dzieło. Jego działalność w tych miastach przyczyniła się do trwałego zakorzenienia chrześcijaństwa na Pomorzu.
Po zakończeniu misji Otton powrócił do Bambergu, gdzie kontynuował swoją pracę duszpasterską i administracyjną. Nadal wspierał rozwój kościołów i klasztorów oraz angażował się w reformy kościelne.
Otton zmarł 30 czerwca 1139 roku w Bambergu. Jego kult szybko się rozwijał, a w 1189 roku został kanonizowany przez papieża Klemensa III. Jego relikwie znajdują się w katedrze w Bambergu, gdzie jest czczony jako patron diecezji.
Święty Otton z Bambergu pozostawił po sobie trwałe dziedzictwo jako “Apostoł Pomorzan”. Jego misje miały kluczowe znaczenie dla chrystianizacji Pomorza, a jego działania na zawsze zmieniły religijny krajobraz regionu. Kościoły założone przez Ottona w Kołobrzegu i Białogardzie stały się ważnymi ośrodkami chrześcijaństwa i przyczyniły się do umocnienia wiary wśród miejscowej ludności.