You are currently viewing Wskazania biskupa diecezjalnego

Wskazania biskupa diecezjalnego

Wskazania Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka

 1. sprawowania posług duszpasterskich w czasie epidemii SARS-CoV-2

(nr 8 z dnia 30.05.2020 r.)

Dziękujmy Bogu za to, że osłania nas swoją łaską i przeprowadza przez ten trudny czas epidemii. Wyrażam także ogromną wdzięczność wszystkim kapłanom i osobom życia konsekrowanego za podejmowanie
w tym czasie różnych inicjatyw pastoralnych, charytatywnych oraz za troskę o wiernych. Proszę
o roztropny powrót do pełni duszpasterskiej posługi w naszych parafiach.

 

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju poprawiła się na tyle, że możliwe stało się dalsze zmniejszenie obostrzeń i ograniczeń, nałożonych na społeczeństwo w trosce o nasze zdrowie. W dniu dzisiejszym (30 maja br.) weszły w życie zmiany w ograniczeniach, które umożliwią uczestniczenie wiernych w kulcie religijnym, prawie w takim stopniu, jak miało to miejsce przed wprowadzeniem obostrzeń.

 

Przypominam, że w kościołach i kaplicach muszą zostać zachowane wszystkie zasady bezpieczeństwa. Zachęcam do nieustannego zapraszania wiernych do uczestnictwa w sprawowanych liturgiach. Dołóżmy wszelkich starań, aby w kościele było bezpiecznie i zostały zachowane wszystkie zasady sanitarne.

 

W związku z tym, że epidemia nadal trwa, proszę, aby Księża zachowywali z wielką roztropnością wszystkie wprowadzone zasady bezpieczeństwa i higieny. Przypominam równocześnie o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zachęcam do zachowania w kościołach bezpiecznego dystansu pomiędzy wiernymi.

 

 1. Dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.

W dniu 1 czerwca br. przestanie obowiązywać ogólna dyspensa od uczestnictwa w niedzielnych Mszach św. Zostanie ona zachowana tylko dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.) oraz osób, które czują trudny do pokonania lęk przed zarażeniem. Osoby te serdecznie zachęcam do duchowej łączności w liturgii Mszy św. i podczas nabożeństw, transmitowanych za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu. Proszę w najbliższą niedzielę (tj. 31 maja br.) poinformować wiernych o fakcie zakończenia obowiązywania dyspensy.

 

 1. Spowiedź wielkanocna

Zapraszajmy szczególnie gorliwie, w tym ostatnim tygodniu okresu wielkanocnego, który trwa do Niedzieli Najświętszej Trójcy (7 czerwca br.), do skorzystania ze spowiedzi i Komunii św. Po zakończeniu okresu wielkanocnego nie przestawajmy zachęcać wiernych do spowiedzi i stwarzajmy ku temu możliwości. Proszę o powrót do praktyki dyżuru spowiedników w wyznaczonych i ogłoszonych wiernym godzinach, przede wszystkim przed każdą Mszą św., ale także dodatkowo w innych terminach, stosownie do miejscowych tradycji i potrzeb. W parafiach z większą liczbą księży proszę o dyżury przez całą Niedzielę Zesłania Ducha Świętego i Niedzielę Najświętszej Trójcy. Przed każdą Mszą św. warto zachęcić wiernych do skorzystania z tego sakramentu.

 

Spowiedź może odbywać się (zawsze w maseczkach ochronnych penitent i spowiednik):

 1. nadal poza konfesjonałem (co jest zalecane) w dotychczas wykorzystywanych pomieszczeniach;
 2. w tradycyjnych konfesjonałach – z zachowaniem szczególnej ostrożności i wszystkich obowiązujących norm sanitarnych, a szczególnie dezynfekcji zewnętrznej strony folii od strony penitenta po każdej spowiedzi, za co szczególną odpowiedzialność ponosi proboszcz/administrator parafii, a bezpośrednio spowiednik. Należy regularnie wymieniać folię ochronną, tak aby była ona jak najbardziej szczelna.

 


III. Przyjmowanie Komunii świętej

Porządek Komunii św. powinien być wyraźnie zapowiedziany przez celebransa przed jej rozdzielaniem.

 

W związku z trwającą nadal epidemią wskazanym sposobem komunikowania wiernych jest podawanie Komunii św. na rękę. Ważne jest dbanie o higienę rąk, zarówno przez szafarzy, jak i wiernych.

 

Jeśli wierny prosi o podanie Komunii św. do ust:

 

 • W przypadku, gdy jest jeden szafarz:

Osoby, które pragną przyjąć Komunię św. do ust, mogą uczynić to po zakończeniu rozdzielania jej wiernym, przyjmującym na rękę.

 

 • W przypadku wielu szafarzy:

W jednym szeregu można rozdzielać Komunię św. do ust, a w drugim na rękę.

 

Nie należy dopuszczać do tego, aby udzielać wiernym Komunii św. naprzemiennie. Zgodnie ze wskazaniami władz sanitarnych przed i po udzieleniu Komunii św. do ust należy odkazić ręce preparatem dezynfekującym.

 

 1. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Mając na uwadze decyzje służb, zgodnie z którymi w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób, przy zachowaniu zaleceń sanitarnych, proszę o organizowanie procesji Bożego Ciała w następujący sposób:

 

 1. wszyscy uczestnicy mają zasłonięte usta i nos lub zachowują dystans co najmniej 2 m;
 2. w większych miejscowościach, w których trudno dokonać wyboru, kto ma uczestniczyć
  w procesji, wydaje się najbezpieczniejszym rozwiązaniem procesja wokół kościoła do czterech ołtarzy. Wszyscy wierni uczestniczący we Mszy św. pozostają na swoich miejscach. Procesję tworzy służba liturgiczna wraz z kapłanami. Należy zadbać o odpowiednie nagłośnienie;
 3. po kolejnych Mszach św. warto umożliwić wiernym adorację Najświętszego Sakramentu
  i wspólnie z nimi uwielbić Jezusa Eucharystycznego;
 4. w mniejszych miejscowościach, gdzie liczba wiernych nie zostanie przekroczona, można zorganizować procesję w zwyczajny sposób.

 

 1. Spotkania formacyjne grup parafialnych

Proszę o organizowanie spotkań formacyjnych, ożywiając spotkania w mniejszych grupach
i indywidualne z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych i bierzmowanych oraz wszystkich istniejących grup parafialnych. Należy zachować wszelkie normy wynikające z ograniczeń wprowadzonych przez władze państwowe w związku ze stanem epidemii. Przy braku większych pomieszczeń w budynkach parafialnych odpowiednim miejscem na tego rodzaju spotkania może być kościół.

 

 1. Odwiedziny chorych

Ożywiajmy na nowo troskę duszpasterską o osoby starsze, chore i cierpiące. Proszę o odwiedziny chorych z posługą sakramentalną, ilekroć sami wierni o to proszą, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

 

VII. Podziękowania

Z całego serca dziękuję całej naszej służbie zdrowia, wszystkim niosącym pomoc osobom chorym, ludziom pozostającym w kwarantannach i seniorom. Dziękuję lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom, diagnostom laboratoryjnym, farmaceutom, pracownikom medycznym i sanitarnym oraz wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób służą naszemu zdrowiu i bezpieczeństwu. Dziękuję także osobom pracującym
w innych służbach życia publicznego, które w czasie epidemii dbają o nasze bezpieczeństwo, narażając swoje zdrowie i życie. W tym miejscu dziękuję również wolontariuszom, harcerzom, kapelanom szpitalnym, stowarzyszeniom i organizacjom charytatywnym, na czele z Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Dziękuję wspólnocie ewangelizacyjnej „Fundacja SMS z Nieba” za zbiórkę 3 mln złotych
i zakup 35 respiratorów dla szpitali oraz wszystkim ofiarodawcom. Wszystkich Was, Drodzy Diecezjanie, otaczam moją modlitwą, polecając Was i Wasze rodziny naszej Pani Skrzatuskiej, Matce Miłości Zranionej i Naszej Nadziei.

 

Moich Diecezjan proszę o modlitwę w intencji służby zdrowia, a także pozostających w sytuacji izolacji, która może być dla wielu bardzo dokuczliwa. Otaczamy Was naszą modlitwą i chrześcijańską miłością.

 

Serdecznie dziękuję wszystkim za codzienne trwanie na modlitwie w czasie epidemii. Księży i osoby życia konsekrowanego, w związku z trwającą wciąż epidemią, proszę o kontynuację modlitwy różańcowej
o godzinie 20.30.

 

 

 

+ Edward Dajczak

Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

 

 

Koszalin, dn. 30.05.2020 r.