You are currently viewing „ŚW. JANIE PAWLE II, JESTEŚMY PRZY TOBIE”

„ŚW. JANIE PAWLE II, JESTEŚMY PRZY TOBIE”

Św. Janie Pawle II, Ty zawsze byłeś z nami, w czasie pobytu w Polsce, w Watykanie, a także dzisiaj, gdy jesteś już w Domu Ojca. Twoje myśli i serce było z nami, Twoimi rodakami, na dobre i na złe. To Ty dawałeś nam siłę w trudnych czasach, to Ty uczyłeś nas patriotyzmu i miłości Ojczyzny. Zawsze nam mówiłeś, że mamy być dumni z bycia Polakami, być dumni ze swojej historii, ze swojego miejsca w Europie i w świecie. I zawsze nas upominałeś, byśmy byli solidarni wobec siebie, jeden za drugiego. Dlatego teraz, kiedy moce ciemności chcą zniszczyć Twoje dziedzictwo my stajemy przy Tobie! Ty nas broniłeś przez złem nas otaczającym, teraz my chcemy bronić Ciebie, kiedy Ty sam już nie możesz mówić. Teraz my chcemy być Twoim głosem i solidarnie stanąć przy Tobie.

Kołobrzeżanie!
Spotkajmy się 02.04.2023 na placu ratuszowym o godz. 20.45, by swoim głosem, postawą i obecnością dać świadectwo wierności i miłości do św. Jana Pawła II. Przy tablicy zawieszonej na bocznej ścianie bazyliki, upamiętniającej pobyt kardynała Karola Wojtyły w Kołobrzegu będziemy modlić się w intencji tych, którzy go dzisiaj oczerniają, a za pośrednictwem naszego Świętego Rodaka będziemy prosić Pana Boga o zgodę, jedność wśród Polaków oraz pokój w naszej Ojczyźnie.