You are currently viewing Odwołanie dyspensy dotyczącej obowiązku uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej i świątecznej

Odwołanie dyspensy dotyczącej obowiązku uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej i świątecznej

BISKUP KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKI

ZARZĄDZENIE
w sprawie odwołania dyspensy ogólnej od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych

Biorąc pod uwagę punkt 2 Komunikatu z 389. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 czerwca 2021 r., dotyczący zniesienia dyspens od udziału w niedzielnych Mszach Świętych niniejszym (zgodnie z kan. 87 § 1 KPK) – z dniem 19 czerwca 2021 r. – odwołuję dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych.

Powyższe odwołanie dyspensy ogólnej oznacza, że wierni są ponownie zobowiązani do uczestniczenia we Mszy świętej w niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane. Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego (kan. 1248 § 1 KPK).

Dziękując Bogu, że prowadzi nas przez trudny czas epidemii, zachęcam wszystkich wiernych do korzystania z posługi duszpasterskiej w parafiach, szczególnie z sakramentu pojednania i Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia Kościoła.

Koszalin, dnia 12 czerwca 2021 r. Znak: B 23 – 7/21

page1image41075104 page1image41079680

+ Edward Dajczak Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

ks. dr Wacław Łukasz Kanclerz Kurii