You are currently viewing I Komunia Święta 2020

I Komunia Święta 2020

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację w naszym kraju wywołaną epidemią koronawirusa i kierując się troską o zdrowie i życie Parafian, przenosimy dzień przyjęcia I Komunii świętej na 27.09. (SP nr 3 i SP nr 8) i 04.10. (SP nr 4). Jednocześnie prosimy, aby ze względu na okoliczności, w których wszyscy się znaleźliśmy, przyjęcie Jezusa Eucharystycznego było wydarzeniem przede wszystkim duchowym – pozbawionym niepotrzebnych zewnętrznych uroczystości.

Proboszcz