You are currently viewing I Komunia św. – 14 maja

I Komunia św. – 14 maja

Kiedy myślimy o najpiękniejszym miesiącu w roku, to najczęściej myślimy o maju, bo miesiąc maj to czas, gdy wszystko budzi się do życia, gdy wszystko pachnie wiosną, słońcem, bzem, konwalią i kojarzy się… z mamą, bo jest to miesiąc poświęcony Matce Bożej i Litanii loretańskiej, a 26 maja dodatkowo obchodzimy Dzień Matki. To wszystko jest tak bliskie naszemu sercu! W maju, także w liturgii Kościoła przeżywamy wiosnę w pełni, bo przecież wciąż radujemy się ze Zmartwychwstania Pańskiego i oczekujemy na Zasłanie Ducha Świętego! Gdy jednak pomyślimy chwilę o najpiękniejszym dniu w swoim własnym życiu, to najczęściej przychodzi nam na myśl nasza I Komunia św. Miesiąc maj łączy więc wszystko to, co powinno być najpiękniejsze w życiu chrześcijanina.
I Komunia św. to najważniejszy sakrament, to wielka i doniosła chwila na drodze duchowego rozwoju każdego człowieka. Po chrzcie św. jest to sakrament, w którym dziecko, wraz całą wspólnotą Kościoła może w pełni uczestniczyć we Mszy św. i karmić się Bogiem ukrytym w kawałku chleba.
Eucharystia jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. Sam Pan Jezus powiedział: “Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa Moje Ciało i pije Moją Krew ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”. (J 6,53-54)
Kościół od samego Chrystusa otrzymał największy DAR – EUCHARYSTIĘ, dlatego całe wieki troszczy się o to, aby chrześcijanie dobrze rozumieli tajemnicę Eucharystii oraz świadomie, pobożnie i owocnie w niej uczestniczyli. Czyni to szczególnie poprzez przygotowanie dzieci  do pełnego uczestnictwa we Mszy św. oraz pierwszej w ich życiu spowiedzi. Sam dzień I Komunii św. to wielkie misterium spotkania z niepojętym Bogiem, to niezwykła bliskość, zjednoczenie i tajemnica połączenia dwóch serc…
Takiej radości pierwszego, pełnego uczestnictwa w Eucharystii i spotkania z Panem Jezusem doświadczyła kolejna grupa dzieci  z naszej parafii, która w minioną niedzielę przystąpiła do I Komunii św. Były to dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 oraz SP7, przygotowane przez S. Marlenę – felicjankę. Po wstępnej modlitwie oraz błogosławieństwie przez swoich rodziców dzieci przeszły procesyjnie, z ks. Proboszczem, ks. Łukaszem i asystą liturgiczną do głównej nawy świątyni. Tam zajęły miejsca w ławkach, po czym przedstawiciele rodziców dzieci pierwszokomunijnych poprosili ks. Łukasza o sprawowanie Eucharystii w intencji ich dzieci oraz udzielenie im sakramentu Komunii św. Dzieci były zaangażowane w liturgię Mszy św: śpiewały Psalm i aklamację, niosły dary ołtarza oraz czytały Modlitwę Wiernych. Ks Łukasz, podczas dialogowanego kazania, w sposób bardzo prosty, obrazowy objaśniał dzieciom moc i wartość Eucharystii, porównując Chleb Eucharystyczny do niezwykłego, Bożego Lekarstwa o wyjątkowym działaniu. Na przykładzie człowieka chorego, który, aby wyzdrowieć z niedomagania ciała potrzebuje leków, wyjaśniał dzieciom, że każdy człowiek, który ma chorą, grzeszną duszę powinien często przyjmować Komunię św., aby stawać się lepszym i świętszym. Często przyjmowana Eucharystia stanie się bowiem “lekiem” dla duszy i na pewno uczyni nas zdrowszymi duchowo. Ks. Łukasz ostrzegał jednak dzieci, aby pamiętały, iż po przyjęciu Pana Jezusa do serca, na zewnątrz nic specjalnego się z nimi nie stanie, bowiem ani nie wyrosną im skrzydła, jak u anioła, ani nie pojawi się aureola nad głową, ani nie zmieni się kolor ich oczu na błękitny. Jednak zachęcał, by karmić się Eucharystią jak najczęściej, bo to uczyni ich czystymi, pięknymi wewnętrznie i na pewno bardziej szczęśliwymi.
Pod koniec Mszy św. przyszedł czas na podziękowania dzieci: ks. Łukaszowi, Siostrom Felicjankom, rodzicom, chrzestnym, babciom, dziadkom, nauczycielom i panu organiście. A po błogosławieństwie, kończącym uroczystą Mszę św. dzieci pierwszokomunijne ustawiały się do wspólnej, pamiątkowej fotografii.
W dzisiejszym świecie, tak często odartym z wartości, wszystkie dzieci czeka bardzo ciężka praca, by dochować wierności Panu Jezusowi. Módlmy się więc gorąco za dzieci, które w tym roku, w naszej parafii przyjęły Komunię św. Módlmy się także za rodziców tych dzieci, by prowadzili swe pociechy drogą dalszego wzrastania w wierze, by zachęcali je do systematycznego korzystania z sakramentów oraz dawali własny przykład życia duchowego, życia modlitwy i cotygodniowego uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej.

Katarzyna Paciorkowska
zdjęcia Tadeusz Jończyk