Dekret Stolicy Apostolskiej

PENITENCJARIA APOSTOLSKA DEKRETWiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako koronawirus, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się…

Czytaj dalejDekret Stolicy Apostolskiej