Transmisja na żywo
Niedziele: 10.00, 11:30, 13:00, 19:00
Dni powszednie: 6.45 i 17.00