15/08/2018

Sakramenty

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
 
w związku z Pierwszą Komunią Świętą Waszych dzieci, podaję kilka informacji dotyczących duchowego i zewnętrznego przygotowania do Sakramentu Eucharystii:
 
Dzieci przystępują do Komunii św. w swojej parafii, czyli w parafii zamieszkania. Zdarza się, że adres zameldowania dziecka jest inny niż adres zamieszkania. Dlatego też – według wskazań Kościoła: „kto przebywa dłużej niż trzy miesiące na terenie danej parafii, należy do tejże parafii”. Wiąże się to z aktywnym uczestniczeniem w życiu religijnym swojej parafii: Msze św., nabożeństwa, spotkania parafialne, wizyty duszpasterskie, itd.
 
Za przygotowanie Dzieci do I Komunii św. na pierwszym miejscu odpowiedzialni są Rodzice i Opiekunowie. Siostry, panie katechetki i księża wspomagają Rodziców i Opiekunów w dobrym i świadomym przygotowaniu do Sakramentu Pokuty i Eucharystii. Dzieci, u swoich szkolnych katechetów, będą zaliczać modlitwy i Mały Katechizm. Rodzice jako pierwsi stwierdzają, czy dziecko jest dobrze przygotowane.
 
Pierwsza Komunia św. zostanie udzielona, podczas Mszy św. o 11.30, w trzy kolejne niedziele maja 2018 r.

13 maja – SP 3 /s. Paulina/
20 maja – SP 4 /s. Zacharia/
27 maja – SP 8 /s. s. Olga/

Dzieci z naszej parafii, które uczęszczają do innych szkół, można zapisywać w kancelarii. Rodzice mają do wyboru 13, 20 lub 27 maja.
 
Każdą grupą, już od ubiegłego roku (2016/2017),  opiekuje się Siostra, która spotyka się z Dziećmi i Rodzicami.
 
Rodzice z Dziećmi przygotowują się do Sakramentu Eucharystii poprzez wspólny udział w Mszy św. niedzielnej o godz. 11.30. W październiku wspólnie uczestniczą w Nabożeństwach różańcowych dla dzieci – od poniedziałku do piątku o 16.25, w Mszach św. Roratnich w Adwencie – od poniedziałku do piątku o 17.00, w Wielkim Poście – w Drodze Krzyżowej w piątki o 16.20.
 
W dniu 1 października zapraszamy na Mszę św. o godz. 11.30, podczas której zostaną poświęcone różańce, które Rodzice kupują we własnym zakresie, 19 listopada o godz. 11.30 – poświęcenie książeczek, 10 grudnia o 11.30 – poświęcenie medalików. Data odnowienia obietnic Chrztu św. zostanie podana w późniejszym terminie.
 
Jeśli dziecko zostało ochrzczone poza naszą parafią, proszę o dostarczenie metryki /świadectwa/chrztu z parafii chrztu – do końca grudnia. Jeśli Chrzest odbył się w naszej parafii, proszę powiadomić o tym Siostrę opiekującą się grupą.
 
Stroje komunijne jednakowe – alby: Zakład Krawiecki przy ul. Budowlanej 20.
 
Pozostałe informacje będą podawane przez Siostry i podczas wspólnych spotkań. Wiadomości będą też umieszczone na stronie internetowej Parafii.
 
Zapraszam na pierwsze spotkanie modlitewne i organizacyjne, które rozpocznie się Mszą św. w dniu 26 września (wtorek) o godz. 19.00.
 

    Już teraz dziękuję Wam, Drodzy Rodzice i Opiekunowie, za pomoc i współpracę. Życzę owocnego przygotowania do Sakramentu Eucharystii Waszych Dzieci.

ks. Jerzy Chęciński, proboszcz