I KOMUNIA ŚWIĘTA

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

w związku z Pierwszą Komunią Świętą Waszych dzieci, podaję kilka informacji dotyczących duchowego i zewnętrznego przygotowania do Sakramentu Eucharystii:

* Dzieci przystępują do Komunii św. w swojej parafii, czyli w parafii zamieszkania. Zdarza się, że adres zameldowania dziecka jest inny niż adres zamieszkania. Wystarczy mieszkać powyżej 3 miesięcy na terenie danej parafii, by zostać jej członkiem tymczasowo, a w przypadku pobytu powyżej 6 miesięcy – na stałe. Powinno się to wiązać z aktywnym uczestniczeniem w życiu religijnym swojej parafii: Msze św., nabożeństwa, spotkania parafialne, wizyty duszpasterskie, itd.

* Zgodnie z regulacjami obowiązującymi w naszej diecezji sakramenty powinny być przyjmowane w parafii zamieszkania. Jeśli dziecko nie mieszka na terenie naszej parafii, a rodzice z ważnych powodów chcą, aby przyjęło Komunię św. w bazylice, to muszą uzyskać pisemną zgodę swojego proboszcza.

* Za przygotowanie Dzieci do I Komunii św. na pierwszym miejscu odpowiedzialni są Rodzice i Opiekunowie. Siostry, panie katechetki i księża wspomagają Rodziców i Opiekunów w dobrym i świadomym przygotowaniu do Sakramentu Pokuty i Eucharystii. Katecheci będą pomagali dzieciom w przyswojeniu odpowiednich modlitw i Małego Katechizmu. To Rodzice jako pierwsi stwierdzają, czy dziecko jest dobrze przygotowane.

* Pierwsza spowiedź i przyjęcie Komunii św. powinno być ważnym wydarzeniem duchowym dla Rodziców dziecka i dla całej rodziny. Tych Rodziców, którzy żyją w związkach niesakramentalnych i mogą uregulować swoją sytuację, zachęcamy do zawarcia sakramentu małżeństwa jeszcze przed I Komunią ich dzieci.

* Za poszczególne grupy dzieci odpowiedzialne są: s. Katarzyna (SP 3), s. Bogna (SP 4) i p. Dorota (SP 8). Pierwsza Komunia św. zostanie udzielona podczas Mszy św. w trzech grupach: w niedzielę 15 maja 2022 r. SP nr 3 (o godz. 11.30) i SP nr 8 (o godz. 13.00) oraz 22 maja SP nr 4 (o godz. 11.30). Dzieci z naszej parafii, które uczęszczają do innych szkół, można zapisywać w kancelarii. Zostaną one oddane pod opiekę p. Dorocie, która będzie spotykała się z Dziećmi i Rodzicami.

* Rodzice z Dziećmi przygotowują się do Sakramentu Eucharystii poprzez wspólny udział we Mszy św. niedzielnej o godz. 11.30. W październiku wspólnie uczestniczą w Nabożeństwach różańcowych dla dzieci – od poniedziałku do piątku o 16.15, w Mszach św. Roratnich w Adwencie – od poniedziałku do piątku o 17.00, w Wielkim Poście – w Drodze Krzyżowej w piątki o 16.20. 

* 3 października o godz. 11.30 zostaną poświęcone różańce (kupują Rodzice); 7 listopada (11.30) – poświęcenie książeczek, (informacje dotyczące zakupu książeczek przekażą w swoich grupach siostry i pani katechetka). 5 grudnia o 11.30 – poświęcenie medalików (kupują Rodzice). Data odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego będzie podana później.

* Jeśli dziecko zostało ochrzczone poza naszą parafią, proszę o dostarczenie metryki /świadectwa/chrztu z parafii chrztu – do końca października. Jeśli Chrzest odbył się w naszej parafii, proszę powiadomić o tym Siostrę lub katechetkę opiekującą się grupą. Jeśli dziecko nie jest ochrzczone, to nie może przyjąć Komunii św. Należy jak najszybciej zgłosić się do biura parafialnego i uzgodnić chrzest, który musi się odbyć do końca 2021 roku, tak aby dziecko mogło w pełni uczestniczyć w przygotowaniu do Komunii świętej.  

* Stroje komunijne – jednakowe alby: Zakład Krawiecki przy ul. Budowlanej 20.

* Pozostałe informacje będą podawane przez Siostry, p. Dorotę i podczas wspólnych spotkań. Wiadomości będą też umieszczane na stronie internetowej Parafii.

* Zapraszam na następne spotkanie modlitewne i formacyjne, które rozpocznie się Mszą św.  w dniu 20 października (środa) o godz. 19.00.

Dziękuję Wam, Drodzy Rodzice i Opiekunowie, za pomoc i współpracę w przygotowaniu Waszych dzieci do owocnego przyjęcia Sakramentu Pokuty i Eucharystii.

ks. dr Andrzej Pawłowski, proboszcz