22/08/2019

Sakramenty

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
 

w związku z Pierwszą Komunią Świętą Waszych dzieci, podaję kilka informacji dotyczących duchowego i zewnętrznego przygotowania do Sakramentu Eucharystii:

* Dzieci przystępują do Komunii św. w swojej parafii, czyli w parafii zamieszkania. Zdarza się, że adres zameldowania dziecka jest inny niż adres zamieszkania. Wystarczy mieszkać powyżej 3 miesięcy na terenie danej parafii, by zostać jej członkiem tymczasowo, a w przypadku pobytu powyżej 6 miesięcy – na stałe. Powinno się to wiązać z aktywnym uczestniczeniem w życiu religijnym swojej parafii: Msze św., nabożeństwa, spotkania parafialne, wizyty duszpasterskie, itd.

* Zgodnie z regulacjami obowiązującymi w naszej diecezji sakramenty powinny być przyjmowane w parafii zamieszkania. Jeśli dziecko nie mieszka na terenie naszej parafii, a rodzice z ważnych powodów chcą, aby przyjęło Komunię św. w bazylice, to muszą uzyskać pisemną zgodę swojego proboszcza.

* Za przygotowanie Dzieci do I Komunii św. na pierwszym miejscu odpowiedzialni są Rodzice i Opiekunowie. Siostry, panie katechetki i księża wspomagają Rodziców i Opiekunów w dobrym i świadomym przygotowaniu do Sakramentu Pokuty i Eucharystii. Katecheci będą pomagali dzieciom w przyswojeniu odpowiednich modlitw i Małego Katechizmu. To Rodzice jako pierwsi stwierdzają, czy dziecko jest dobrze przygotowane.

* Pierwsza spowiedź i przyjęcie Komunii św. powinno być ważnym wydarzeniem duchowym dla Rodziców dziecka i dla całej rodziny. Tych Rodziców, którzy żyją w związkach niesakramentalnych i mogą uregulować swoją sytuację, zachęcamy do zawarcia sakramentu małżeństwa jeszcze przed I Komunią ich dzieci.

* Za poszczególne grupy dzieci odpowiedzialne są: S. Paulina (SP 3), s. Zacharia (SP 4) i p. Dorota (SP 8). Pierwsza Komunia św. zostanie udzielona wszystkim grupom podczas Mszy św. o godz. 11.30 w niedzielę 19 maja 2019 r. Dzieci z naszej parafii, które uczęszczają do innych szkół, można zapisywać w kancelarii.  Zostaną one oddane pod opiekę się Siostrze, która będzie spotykała się z Dziećmi i Rodzicami.

* Rodzice z Dziećmi przygotowują się do Sakramentu Eucharystii poprzez wspólny udział we Mszy św. niedzielnej o godz. 11.30. W październiku wspólnie uczestniczą w Nabożeństwach różańcowych dla dzieci – od poniedziałku do piątku o 16.15, w Mszach św. Roratnich w Adwencie – od poniedziałku do piątku o 17.00, w Wielkim Poście – w Drodze Krzyżowej w piątki o 16.20. 

* W dniu 7 października zapraszamy na Mszę św. o godz. 11.30, podczas której zostaną poświęcone różańce, które Rodzice kupują we własnym zakresie. 18 listopada o godz. 11.30 – poświęcenie książeczek, które kupujemy u katechetek (żeby były jednakowe dla wszystkich dzieci). 9 grudnia o 11.30 – poświęcenie medalików (kupują Rodzice). Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego odbędzie się 7 kwietnia 2019 r. na Mszy o godz. 11.30.

* Jeśli dziecko zostało ochrzczone poza naszą parafią, proszę o dostarczenie metryki /świadectwa/chrztu z parafii chrztu – do końca października. Jeśli Chrzest odbył się w naszej parafii, proszę powiadomić o tym Siostrę lub katechetkę opiekującą się grupą. Jeśli dziecko nie jest ochrzczone, to nie może przyjąć Komunii św. Należy jak najszybciej zgłosić się do biura parafialnego i uzgodnić chrzest, który musi się odbyć do końca 2018 roku, tak aby dziecko mogło w pełni uczestniczyć w przygotowaniu do Komunii świętej.

* Stroje komunijne – jednakowe alby: Zakład Krawiecki przy ul. Budowlanej 20.

* Pozostałe informacje będą podawane przez Siostry i podczas wspólnych spotkań. Wiadomości będą też umieszczane na stronie internetowej Parafii.

Dziękuję Wam, Drodzy Rodzice i Opiekunowie, za pomoc i współpracę w przygotowaniu Waszych dzieci do owocnego przyjęcia Sakramentu Pokuty i Eucharystii,

 

 ks. dr Andrzej Pawłowski, proboszcz