23/01/2020

Msza dla dzieci – pytanie?

Jakimi słowami odpowiadamy podczas Mszy Świętej na słowa: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”?