15/12/2019

Msza dla dzieci – pytanie?

Do którego miasta Bóg posłał Anioła Gabriela?